PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / ARiMR: Wnioski od poszkodowanych producentów mleka do 10 grudnia

ARiMR: Wnioski od poszkodowanych producentów mleka do 10 grudnia

Autor: Polska Agencja Prasowa 2021-12-09 15:30:11
ARiMR

ARiMR informuje, że tylko do piątku 10 grudnia o wsparcie mogą ubiegać się rolnicy, nie otrzymali zapłaty za mleko sprzedane podmiotowi, który ogłosił upadłość.

Wsparcie zostanie przekazane tylko tym rolnikom, którzy w latach 2018-2020 przynajmniej przez rok utrzymywali bydło mleczne i co najmniej raz nie otrzymali zapłaty za mleko. O wsparcie mogą ubiegać się mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którym został nadany numer identyfikacyjny w systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

ARiMR przyjmuje wnioski tylko do 10 grudnia

Wnioski o wsparcie przyjmują biura powiatowe ARiMR do 10 grudnia. Zwrócono uwagę, że wniosek musi być prawidłowo wypełniony i kompletny.

,,Dokumenty można złożyć osobiście, przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej. W tym ostatnim przypadku o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania" – wyjaśniono.

Według ARiMR wysokość pomocy nie może przekroczyć m.in.: kwoty utraconego dochodu z tytułu sprzedaży mleka w roku, w którym producent rolny nie otrzymał zapłaty za sprzedane mleko, "obliczonego jako różnica między iloczynem liczby litrów mleka sprzedanych w roku, za który jest składany wniosek o udzielenie pomocy, i średniej ceny sprzedaży mleka uzyskanej w tym roku, a iloczynem średniej liczby litrów mleka" sprzedanych m.in. w kolejnych trzech latach przed rokiem, za który jest składany wniosek o udzielenie pomocy i średniej ceny sprzedaży mleka w tym okresie.

Wsparcie ma charakter pomocy de minimis

Wsparcie nie może być też wyższe niż 80 proc. ARiMR wsparcie mleko kwoty wynikającej z niezapłaconych faktur lub rachunków czy innych dowodów potwierdzających sprzedaż mleka, bądź listy wierzytelności albo innego dokumentu potwierdzającego istnienie wierzytelności producenta rolnego wobec upadłego podmiotu, sporządzonych przez syndyka masy upadłościowej.

,,Gdy kwota zapotrzebowania na pomoc wynikająca ze złożonych wniosków przekroczy 12,5 mln zł, do obliczenia wysokości tej pomocy zastosowany zostanie współczynnik korygujący" – dodano.

Stanowi on iloraz kwoty 12,5 mln zł i sumy stanowiącej zapotrzebowanie na pomoc obliczonej na podstawie danych zawartych w złożonych wnioskach. Dodano, że do 8 grudnia 2021 r. do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło 301 wniosków o taką pomoc.

,,Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie" – wskazano.

Czytaj też: Rolnicy, którzy nie dostali zapłaty za mleko, otrzymają pomoc

PAP/fot.pixabay