PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / ARiMR: Sadownicy należący do organizacji nie mogą sami wnioskować o wsparcie

ARiMR: Sadownicy należący do organizacji nie mogą sami wnioskować o wsparcie

Autor: Sebastian Wroniewski 2022-05-20 12:16:00
ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) przypomina, którzy sadownicy mogą indywidualnie wnioskować o wsparcie.

Z dofinansowania w ramach mechanizmu „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek” mogą skorzystać organizacje producentów z przyznanym statusem uznania oraz indywidualni producenci owoców i warzyw, niebędący członkami organizacji producentów. Nabór trwa do 30 czerwca 2022 r., a pomoc może być przyznana maksymalnie do 200 tys. ton jabłek.

Którzy sadownicy mogą indywidualnie wnioskować o pomoc?

ARiMR podkreśla, że indywidualnie wnioskować o przyznanie pomocy mogą wyłącznie producenci rolni niezrzeszeni w organizacji producentów owoców i warzyw. W przypadku, gdy dany producent jabłek jest członkiem organizacji producentów wnioskować o pomoc może tylko i wyłącznie przez uznaną organizację producentów owoców i warzyw.

W przypadku rolników indywidualnych starających się o taką pomoc istotne jest, by  realizowali co najmniej jedno z 11 działań prośrodowiskowych, wymienionych we wniosku o przyznanie pomocy. 

Może to być np. prowadzenie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie rozwiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, korzystanie z odnawialnych źródeł energii czy też retencjonowanie wody. W przypadku gdy o pomoc ubiega się organizacja producentów, działania te musi realizować każdy z członków organizacji, od którego pochodzą jabłka objęte wnioskiem.

Skup w ramach tego programu będą prowadzić zakłady przetwórcze, które zgłosiły się do ARiMR i spełniły warunki. Lista zakładów przetwórczych zgłoszonych do udziału w mechanizmie Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek znajduje się pod tym adresem.

ARiMR

Nabór ARiMR trwa do 30 czerwca 2022 roku

Pomoc będzie udzielana producentom jabłek deserowych o jakości odpowiadającej minimalnym wymaganiom dla klasy II. Wysokość wsparcia stanowi iloczyn wagi owoców kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem oraz stawki pomocy wynoszącej 0,30 zł/kg. Maksymalny plon jabłek kwalifikujących się do objęcia tym programem w przypadku jednego wnioskodawcy nie może być większy niż 10 tys. kg/ha. 

Nabór trwa do 30 czerwca 2022 r., a pomoc może być przyznana maksymalnie do 200 tys. ton jabłek.

Wnioski można dostarczyć osobiście lub przez pełnomocnika bezpośrednio do oddziału regionalnego ARiMR. Można je wysłać również przesyłką kurierską lub pocztową. Za datę złożenia dokumentu uważa się dzień wpływu do placówki Agencji. Tylko w przypadku wysłania wniosków za pośrednictwem Poczty Polskiej za datę wpływu uznaje się datę stempla pocztowego.

Czytaj też: ARiMR opublikowało listę zakładów, które wesprą producentów jabłek

gov.pl/fot.Pixabay


Już tylko do końca dnia można ubiegać się o wsparcie na modernizację

Autor: Sebastian Wroniewski 2022-06-27 16:12:00

27 czerwca ostatnim dniem na złożenie wniosku o dopłaty

Autor: Świat Rolnika 2022-06-27 12:30:00

ARiMR: 23 czerwca zakończenie mechanizmu dostawy jabłek

Autor: Świat Rolnika 2022-06-23 09:30:00

BULT SMOGOWICZE