PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / ARiMR przypomina, że wciąż można ubiegać się o pomoc na małe przetwórstwo i RHD

ARiMR przypomina, że wciąż można ubiegać się o pomoc na małe przetwórstwo i RHD

Autor: Sebastian Wroniewski 2022-01-11 08:51:48
ARiMR

Do 28 stycznia 2022 r. ARiMR przyjmuje wnioski o „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”.

Wsparcie to odbywa się w ramach tzw. małego przetwórstwa lub rolniczego handlu detalicznego (RHD). Niezbędne dokumenty można składać w oddziałach regionalnych Agencji osobiście, nadać rejestrowaną przesyłką w placówce Poczty Polskiej lub przesłać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. Dotychczas w ramach tego naboru do Agencji trafiło ok. 30 wniosków opiewających na kwotę 6,3 mln zł.

Kto może ubiegać się o wsparcie ARiMR?

O pomoc ARiMR mogą ubiegać się dwie grupyRolniczy Handel Detaliczny 02 wnioskodawców. Pierwsza to rolnicy, domownicy lub małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych.

Druga grupa to rolnicy lub ich małżonkowie, którzy prowadzą lub podejmują działalność przetwórczą i sprzedaż produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD), jednak nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej.

Zainteresowani wsparciem mogą starać się o refundację do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji służących przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż lub ziemniaków, a także przetwarzaniu produktów rolnych na cele energetyczne czy zamrażaniu lub przechowywaniu płodów rolnych. Dla każdej z grup określony został inny limit pomocy. W ramach RHD maksymalna kwota dofinansowania wynosi 200 tys. zł, natomiast przetwórcy prowadzący działalność gospodarczą mogą się ubiegać nawet o 500 tys. zł.

Przypomnijmy, że 3 stycznia ARiMR rozpoczęło nabór wniosków na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej.

Na jakie cele można przeznaczyć wsparcie?

Wsparcie ARiMR można otrzymać m.in. na budowę, rozbudowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej czy zakup oraz instalację maszyn, lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania. Pomoc dotyczy także inwestycji związanych z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych do przechowywania produktów żywnościowych.

Pieniądze można też przeznaczyć na zakup maszyn czy urządzeń służących ochronie środowiska. W tym naborze zakres inwestycji objętych wsparciem został rozszerzony również o możliwość zakupu specjalistycznych środków transportu, które niezbędne są dla sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub magazynowania; służą do przewozu zwierząt przeznaczonych do uboju; wykorzystywane są do sprzedaży produktów rolnych lub przeznaczone są do przewozu produktów rolnych, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach.

Czytaj też: ARiMR: Producenci mleka złożyli około 550 wniosków pomocowych

gov.pl/fot.Pixabay