PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / ARiMR: Producenci mleka złożyli około 550 wniosków pomocowych

ARiMR: Producenci mleka złożyli około 550 wniosków pomocowych

Autor: Polska Agencja Prasowa 2021-12-15 17:00:00
ARiMR

543 wnioski wpłynęły do ARiMR od producentów mleka, którzy nie otrzymali zapłaty z powodu upadłości podmiotu skupującego – poinformowała Agencja.

Nabór wniosków trwał od 29 listopada do 10 grudnia br. Jak zaznaczyła Agencja w komunikacie nie są to dane ostateczne, bo te poznamy dopiero, gdy dotrą do niej także wnioski złożone przez rolników za pośrednictwem poczty. Rolnicy w ramach pomocy mogli otrzymać nawet 80 procent kwoty wynikającej z niezapłaconych faktur lub rachunków, lub innych dowodów potwierdzających sprzedaż mleka, lub listy wierzytelności, lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie wierzytelności producenta rolnego wobec upadłego podmiotu.

ARiMR wstępnie podsumowuje zakończenie naboru wniosków

O wsparcie mogli ubiegać się rolnicyProducenci mleka 02 którzy w latach 2018-2020 przynajmniej przez rok utrzymywali bydło mleczne i co najmniej raz nie otrzymali zapłaty za mleko sprzedane podmiotowi, który ogłosił upadłość.

Pomoc skierowana była do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, którym został nadany numer identyfikacyjny w systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Wysokość pomocy od ARiMR nie może przekroczyć kwoty utraconego dochodu z tytułu sprzedaży mleka w roku, w którym producent rolny nie otrzymał zapłaty, obliczonego jako np. różnica między iloczynem liczby litrów mleka sprzedanych w roku, za który jest składany wniosek, a iloczynem średniej liczby litrów mleka sprzedanych w poprzednich trzech latach.

Wnioskujący producenci otrzymają 80 procent niezapłaconych faktur

Rolnik otrzyma 80 procent kwoty wynikającej z niezapłaconych faktur lub rachunków, lub innych dowodów potwierdzających sprzedaż mleka, lub listy wierzytelności, lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie wierzytelności producenta rolnego wobec upadłego podmiotu.

W przypadku gdy kwota zapotrzebowania na pomoc, wynikająca ze złożonych wniosków przekroczy łącznie kwotę 12,5 mln zł, do obliczenia wysokości tej pomocy zastosowany zostanie współczynnik korygujący.

Przypomnijmy, że do 30 listopada ARiMR wypłaciła rolnikom już ponad 12 miliardów złotych zaliczek.

Czytaj też: KOWR ustalił nowe zasady udzielania pożyczek dla rolników

PAP/fot.Pixabay