PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / ARiMR: Pomoc dla producentów jabłek wykorzystana już w ponad 40%

ARiMR: Pomoc dla producentów jabłek wykorzystana już w ponad 40%

Autor: Sebastian Wroniewski 2022-06-01 10:15:00
ARiMR

ARiMR poinformowało, że od początku uruchomienia mechanizmu „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek” wykorzystano już ponad 40% limitu.

Od 2 do 30 maja 2022 roku do zgłoszonych do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakładów przetwórczych trafiło 87 110 160,10 kg jabłek, co stanowi 43,56 proc. puli jabłek objętych tym wsparciem. Pomoc może być przyznana maksymalnie do 200 tys. ton jabłek. Skup w ramach tego programu prowadzą zakłady przetwórcze, które zgłosiły się do Agencji i spełniły warunki.

ARiMR będzie przyjmował wnioski do 30 czerwca 2022 roku

Agencja przypomina, że ostateczny termin na składanie wniosków o udzielenie takiej pomocy upływa 30 czerwca 2022 r. Zachęca do zintensyfikowania realizacji planowanych dostaw jabłek do zakładów przetwórczych oraz składania wniosków w oddziałach regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta jabłek czy organizacji producentów.

Wnioski można dostarczyć osobiście lub przez pełnomocnika bezpośrednio do oddziału regionalnego ARiMR. Można je wysłać również przesyłką kurierską lub pocztową. Za datę złożenia dokumentu uważa się dzień wpływu do placówki Agencji. Tylko w przypadku wysłania wniosków za pośrednictwem Poczty Polskiej za datę wpływu uznaje się datę stempla pocztowego.

Z dofinansowania mogą skorzystać organizacje producentów z przyznanym statusem uznania oraz indywidualni producenci owoców i warzyw, niebędący członkami organizacji producentów. Zatem indywidualnie wnioskować o przyznanie pomocy mogą wyłącznie producenci rolni niezrzeszeni w organizacji producentów owoców i warzyw. W przypadku gdy dany producent jabłek jest członkiem organizacji producentów, wnioskować o pomoc może tylko i wyłącznie przez uznaną organizację producentów owoców i warzyw.

ARiMR

Pomoc może być przyznana do 200 tys. ton jabłek

Gdy o wsparcie ARiMR starają się rolnicy indywidualni, istotne jest, by realizowali co najmniej jedno z 11 działań prośrodowiskowych, wymienionych we wniosku o przyznanie pomocy. Może to być np. prowadzenie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie rozwiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, korzystanie z odnawialnych źródeł energii czy też retencjonowanie wody. W przypadku gdy o pomoc ubiega się organizacja producentów, działania te musi realizować każdy z członków organizacji, od którego pochodzą jabłka objęte wnioskiem.

Pomoc może być przyznana maksymalnie do 200 tys. ton jabłek. Skup w ramach tego programu prowadzą zakłady przetwórcze, które zgłosiły się do Agencji i spełniły warunki.

Pomoc będzie udzielana producentom jabłek deserowych o jakości odpowiadającej minimalnym wymaganiom dla klasy II. Wysokość wsparcia od ARiMR stanowi iloczyn wagi owoców kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem oraz stawki pomocy wynoszącej 0,30 zł/kg. Maksymalny plon jabłek kwalifikujących się do objęcia tym programem w przypadku jednego wnioskodawcy nie może być większy niż 10 tys. kg/ha.

Czytaj też: ARiMR wydłuża ważny nabór wniosków. Rolnicy mogą zgarnąć 12 mln złotych

gov.pl/fot.Pxhere/Pixabay


ARiMR: 23 czerwca zakończenie mechanizmu dostawy jabłek

Autor: Świat Rolnika 2022-06-23 09:30:00

Producenci jabłek zgłaszają się po pomoc – 90 proc. limitu wykorzystane

Autor: Świat Rolnika 2022-06-22 15:00:00

Producenci jabłek z nadzwyczajną pomocą! 85 proc. limitu wykorzystane

Autor: Świat Rolnika 2022-06-20 14:00:00

BULT SMOGOWICZE