PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / ARiMR: Odstępstwo od zakazu prowadzenia produkcji na ugorach

ARiMR: Odstępstwo od zakazu prowadzenia produkcji na ugorach

Autor: Sebastian Wroniewski 2022-04-29 11:30:00
ARIMR

ARiMR informuje, że w 2022 r. rolnicy mogą prowadzić na ugorach produkcję w ramach płatności za zazielenienie. Istnieją bowiem odstępstwa od zakazu.

Wszystko to opiera się na decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2022/484 z dnia 23 marca 2022 r. przewidującej odstępstwa od rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 oraz od rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 639/2014 w odniesieniu do spełniania określonych warunków dotyczących płatności z tytułu zazieleniania za rok składania wniosków 2022 (Dz. Urz. UE L 98 z 25.03.2022 r., str. 105).

ARiRM o produkcji na ugorach

Jak informuje ARiMR, ugory objęte odstępstwem można wykorzystać do produkcji żywności i pasz, co umożliwia uznanie gruntów ugorowanych za odrębne uprawy w ramach dywersyfikacji upraw lub za obszary proekologiczne (EFA), nawet jeśli na takich gruntach jest prowadzona produkcja, tj. wypas, zbiór w celu produkcyjnym lub uprawa.

Na ugorach objętych odstępstwem w ramach obszarów proekologicznych (EFA) będzie możliwe stosowanie środków ochrony roślin. Odstępstwo nie obejmuje ugorów z roślinami miododajnymi uznawanymi za obszary proekologiczne (EFA).

Uprawy ozime oraz uprawy wieloletnie, deklarowane jako ugór, na którym jest prowadzona produkcja w celu wypełnienia obowiązku zazielenienia, nie są uznawane za zgodne z wprowadzonym odstępstwem. Do ugorów, na których jest prowadzona produkcja nie przysługuje uzupełniająca płatność podstawowa.

ARiMR ugory

Czytaj też: W 2022 będzie można wykorzystać ugory do produkcji żywności i pasz

ARiMR/fot.pixabay


Autor: Świat Rolnika

ARiMR: 23 czerwca zakończenie mechanizmu dostawy jabłek


Autor: Świat Rolnika

Producenci jabłek zgłaszają się po pomoc – 90 proc. limitu wykorzystane


Autor: Świat Rolnika

Producenci jabłek z nadzwyczajną pomocą! 85 proc. limitu wykorzystane


BULT SMOGOWICZE