PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / ARiMR: Będzie wsparcie dla małych przetwórców i RHD

ARiMR: Będzie wsparcie dla małych przetwórców i RHD

Autor: Michał Rybka 2021-11-04 14:00:09
ARiMR

Od 30 listopada do 29 grudnia 2021 r. ARiMR będzie przyjmować wnioski o „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” w ramach PROW 2014-2020.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczyła nabór dla dwóch grup beneficjentów. Pierwsza z nich to ci, którzy zdecydują się na zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych – wówczas mówimy o tak zwanym „małym przetwórstwie”. Druga grupa to beneficjenci, którzy nie chcą rejestrować działalności gospodarczej i decydują się na przetwórstwo w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Kto może zostać beneficjentem?

O wsparcie na tzw. małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny (RHD) mogą ubiegać się dwie grupy:

  • rolnicy, a także domownicy lub małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych;
  • rolnicy lub ich małżonkowie, którzy prowadzą lub podejmują działalność przetwórczą i sprzedaż produktów przetworzonych w ramach RHD.

Co ważne, obie grupy muszą podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu rolników w pełnym zakresie.

O jakie dofinansowanie można się ubiegać w ARiMR?

Zainteresowani wsparciem rolnicy mogą starać się o refundację do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji służących przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż lub ziemniaków, a także przetwarzaniu produktów rolnych na cele energetyczne czy zamrażaniu lub przechowywaniu płodów rolnych. Jednak dla każdej z grup określony został inny limit pomocy. Rolnicy prowadzący działalność w ramach RHD będą mogli otrzymać do 200 tys. zł – dotąd było to dwukrotnie mniej. A ci, którzy prowadzą bądź będą chcieli założyć działalność gospodarczą, będą mogli starać się o 500 tys. zł, tak jak dotychczas.ARiMR1 04.11.21

ARiMR podpowiada, w co można zainwestować przyznane środki?

Wsparcie można otrzymać między innymi na budowę, rozbudowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej czy zakup oraz instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania. Pomoc dotyczy także inwestycji związanych z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych przeznaczonych do przechowywania produktów żywnościowych. Pieniądze można też przeznaczyć na zakup maszyn czy urządzeń służących ochronie środowiska.

W tym naborze zakres inwestycji objętych wsparciem został rozszerzony – teraz będzie można ubiegać się o dofinansowanie zakupu specjalistycznych środków transportu. Wsparcie będzie można otrzymać m.in. na cysterny, silosy, chłodnie czy izotermy, przeznaczone do przewozu produktów rolnych, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach. Pomoc będzie udzielana także na zakup środków transportu niezbędnych do sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub magazynowania, a także wykorzystywanych do sprzedaży produktów rolnych czy też służących do przewozu zwierząt przeznaczonych do uboju.

Gdzie można składać wnioski?

Wnioski o wsparcie należy składać w oddziale regionalnym ARiMR. Dokumenty będzie można dostarczać osobiście, przez upoważnioną osobę, rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Zobacz też: ARiMR: Startuje wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i PROW

krir.pl/ fot. pixabay.com