PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / ARiMR: 23 czerwca zakończenie mechanizmu dostawy jabłek

ARiMR: 23 czerwca zakończenie mechanizmu dostawy jabłek

Autor: Świat Rolnika 2022-06-23 09:30:00
ARiMR

ARiMR poinformowało, że 23 czerwca to ostatni dzień dostaw jabłek do zakładów przetwórczych. Od 24 czerwca nie będzie przyznawana pomoc finansowa.

Na podstawie § 8 ust. 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów jabłek (Dz. U. z 2022 r. poz. 879), Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że dzień 23 czerwca 2022 r. jest ostatnim dniem realizacji dostaw jabłek do zakładów przetwórczych w ramach mechanizmu „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek”.

Koniec pomocy dla producentów jabłek

ARiMR poinformowało, że w związku z powyższym, dostawy jabłek w ramach mechanizmu „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek” od dnia 24 czerwca 2022 r. nie mogą być realizowane.

W odniesieniu do dostaw zrealizowanych po dniu 23 czerwca 2022 r. nie zostanie przyznana żadna pomoc finansowa określona w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2022/467 z dnia 23 marca 2022 r. przewidującym nadzwyczajną pomoc dostosowawczą dla producentów w sektorach rolnych (Dz. Urz. UE L 96 z 24.3.2022, str. 4).

ARiMR

ARiMR pomogło producentom

Producenci jabłek mogli składać wnioski do Oddziałów Regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania/ siedziby producenta jabłek albo organizacji producentów.

Z dofinansowania mogły skorzystać organizacje producentów z przyznanym statusem uznania oraz indywidualni producenci owoców i warzyw, niebędący członkami organizacji producentów. Zatem indywidualnie wnioskować o przyznanie pomocy mogli wyłącznie producenci jabłek niezrzeszeni w organizacji producentów owoców i warzyw. W przypadku gdy dany producent jabłek jest członkiem organizacji producentów, wnioskować o pomoc może tylko i wyłącznie przez uznaną organizację producentów owoców i warzyw.

Pomoc mogła być przyznana maksymalnie do 200 tys. ton jabłek. Skup w ramach tego programu prowadziły zakłady przetwórcze, które zgłosiły się do Agencji i spełniły warunki. Pomoc mogła być udzielana producentom jabłek deserowych o jakości odpowiadającej minimalnym wymaganiom dla klasy II.

Czytaj również: Producenci jabłek zgłaszają się po pomoc – 90 proc. limitu wykorzystane

GOV/fot.pixabay