PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Ceny rolnicze / Światowe ceny jaj rosną z powodu epidemii ptasiej grypy

Światowe ceny jaj rosną z powodu epidemii ptasiej grypy

Autor: Świat Rolnika 2022-07-06 13:30:00
ceny jaj

Według Komisji Europejskiej ceny jaj wzrosły o około 22 proc. w Europie i 44 proc. w USA (wg USDA) w porównaniu z ubiegłym rokiem.

18 milionów ton – tyle ważą jaja kurze produkowane rocznie na całym świecie. Jedne z głównych dawców białka są produkowane w ilościach wystarczających do zaspokojenia zapotrzebowania wszystkich mieszkańców planety, a co ważne są dostępne w stosunkowo niskiej cenie w porównaniu do mięsa. Jednak ich średni koszt ostatnio rośnie, zwłaszcza w Europie i Ameryce Północnej, gdzie koszty produkcji gwałtownie wzrosły, a od października 2021 r. miliony kur niosek zostały zarażone ptasią grypą.

Ceny jajek ciągle wzrastają

Do wzrostu ceny jaj bezpośrednio przyczyniły się zwiększone koszty w całym łańcuchu dostaw oraz obecny spadek dostępności pasz i zbóż. Jednak według Bena Dellaerta z Międzynarodowej Komisji ds. Jaj (IEC), ptasia grypa również odegrała niezaprzeczalną rolę w tym zjawisku w tych regionach.

Ptasia grypa to poważna choroba wirusowa, która dotyka przede wszystkim drób i dzikie ptactwo, często powodując śmierć i niszczące konsekwencje społeczne i ekonomiczne. Od października 2021 r. Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (WOAH, dawniej Międzynarodowe Biuro Zdrowia Zwierząt (OIE)) otrzymała ponad 21 milionów przypadków zachorowań u drobiu w kilku regionach świata. W porównaniu z poprzednimi latami liczba ta jest znacznie wyższa i padło więcej ptaków.

Gdy ptasia grypa dostanie się na fermę drobiu, choroba bardzo łatwo rozprzestrzenia się wśród ptaków, dlatego należy podjąć kroki w celu powstrzymania jej szybkiego przenoszenia. Jednym z głównych środków zapobiegawczych jest ubój zarażonych ptaków, a także ptaków zdrowych, które są narażone na ryzyko zarażenia chorobą z powodu możliwego bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z zakażonymi ptakami

Ceny jaj

Ceny jaj, a grypa ptaków

W tym roku niektóre epidemie choroby doprowadziły do ​​uboju tysięcy ptaków. Na przykład w Holandii zgłoszono 33 000 przypadków ptasiej grypy, a ponad 2 miliony drobiu zostało zabitych, aby ograniczyć jej rozprzestrzenianie się. To nieuchronnie wpływa na wielkość produkcji jaj. Wysoka śmiertelność kur niosek, czy to w wyniku samej choroby, czy uboju, bezpośrednio wpływa na liczbę jaj, które można wyprodukować. Biorąc przykład ze Stanów Zjednoczonych, kraj ten stracił obecnie 25 milionów kur niosek, zmniejszając ogólną produkcję jaj o 8%. To zmniejszenie zdolności produkcyjnej prowadzi do strat finansowych dla producentów jaj, prowadząc do wyższej ceny jaj.

Sytuacja ta pokazuje, że choroby zwierząt, takie jak ptasia grypa, mogą podważyć gospodarkę i zagrozić bezpieczeństwu żywnościowemu na całym świecie. Dlatego podjęcie środków zapobiegawczych, takich jak organizowanie odpowiedniego nadzoru i zwiększanie poziomu bioasekuracji w gospodarstwach, jest kluczowym czynnikiem w zapobieganiu dalszym negatywnym skutkom.

Czytaj również: Ceny skupu mleka w maju tego roku wyższe o ponad 40% niż w 2021

Meatinfo/fot.pixabay