PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Ceny rolnicze / Podatek VAT dla rolnika. Podstawowe pojęcia, zasady, przepisy

Podatek VAT dla rolnika. Podstawowe pojęcia, zasady, przepisy

Autor: Alicja Ostrowska 2020-10-11 17:36:34
Podatek VAT dla rolnika

Podatek VAT dla rolnika wytworzył kilka kluczowych pojęć, które mogą wydawać się oczywiste nawet dla laików, jednakże warto skupić swoją uwagę na ich profesjonalnym tłumaczeniu zawartym w ustawie z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, tj. działalności rolnicza, rolnik ryczałtowy, produkty rolne, usługi rolnicze.

Podatek VAT dla rolnika, a pojęcie działalność rolnicza

Zgodnie z art. 2 pkt. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, która określa podatek VAT dla rolników i zasady z tym związane, działalność rolnicza obejmuje następujące obszary: produkcję roślinną i zwierzęcą, a także materiału siewnego, szkółkarskiego, reprodukcyjnego, hodowlanego. Co więcej w skład pojęcia działalność rolnicza wchodzi produkcja warzywnicza, gruntowa, szklarniowa i ta odbywająca się pod folią. Ponadto uprawa roślin ozdobnych, uprawnych grzybów, chów, produkcja sadownicza, produkcja materiału zarodkowego zwierząt, owadów, ptactwa, zwierząt przemysłowych lub fermowych, hodowla ryb oraz innych wodnych stworzeń, wszystkie uprawy w szklarniach, tunelach, w tym uprawa grzybów, roślin „in vitro”, fermy drobiu rzeźnego i nieśnego, a także wylęgarnia owego ptactwa, chowy zwierząt futerkowych oraz tych laboratoryjnych, co zaskakujące również hodowla i chów dżdżownic, jedwabników i entomofagów, pasieki, sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, a także świadczenie usług rolniczych.podatek vat dla rolnika

Podatek VAT dla rolnika, a pozostałe pojęcia z tym związane

Po wyjaśnieniu podstawowego pojęcia „działalność rolnicza”, należy przejść do pozostałej terminologii, a mianowicie „rolnik ryczałtowy”. Rolnik ten dokonuje dostawy produktów rolnych, które sam wytworzył w ramach swojej działalności rolniczej, a także taki gospodarz, który świadczy swoje usługi rolnicze, dzięki czemu może skorzystać ze zwolnienia od podatku, który opisany jest w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, jednakże wyjątek stanowi rolnik zobowiązany innymi przepisami do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Natomiast podatek VAT dla rolnika, zawiera również termin „produkty rolne”, czyli nic innego jak towary pochodzące od rolnika z jego własnej działalności rolniczej, mowa o rolniku ryczałtowym oraz ci określeni w art. 20 ust. 1c i 1d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.).

Czytaj także: Piątka dla zwierząt w Senacie. Hecht: nie znam ani jednego rolnika, który ją popiera

Podatek VAT dla rolnika, a usługi rolnicze

Ostatnim pojęciem wyklarowanym podczas kiedy podatek VAT dla rolnika został poddany analizie, to usługi rolnicze. Dzieli się je na te związane z chowem, rolnictwem, hodowlą zwierząt poza usługami: weterynaryjnymi, podkuwania koni, schronisk dla zwierząt. W owy skład wchodzą usługi leśne z wyłączeniem: patrolowania lasów, jeżeli wykonywane są na zlecenie inne niż leśne. Wszystkie działania wspomagające rybactwo, poza rybactwem morskim są zaliczane do usług rolniczych oraz dzierżawa i wynajem maszyn i urządzeń rolniczych.

Źródło: cdr.gov.pl

 


Autor: Polska Agencja Prasowa

Ceny ropy naftowej w USA ponownie notują wzrosty na rynkach


Autor: Świat Rolnika

Unijna pszenica drożeje! Stała się najdroższa w historii


Autor: Polska Agencja Prasowa

Badanie nie zostawia złudzeń. Ceny produktów spożywczych znów rosną


BULT SMOGOWICZE