PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Ceny rolnicze / GUS: wzrost cen skupu podstawowych produktów rolnych o ponad 16%

GUS: wzrost cen skupu podstawowych produktów rolnych o ponad 16%

Autor: Emilia Gromczak 2021-09-18 06:03:52
GUS ceny produktow rolnych

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych, jak podaje GUS, spadły w lipcu 2021 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego o 1,8%, natomiast w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosły o ponad 16% (16,4%). Największy wzrost cen skupu w 2021 r. zanotowały żyto, pszenica i drób rzeźny. Jak kształtowały się ceny w 2020 r., a jak wyglądają teraz?  

GUS: wyższe ceny skupu produktów rolnych niż w zeszłym roku

Ceny skupu wszystkich podstawowych produktów rolnych w lipcu 2021 r. były wyższe od notowanych w lipcu 2020 r. GUS podaje, że był to wzrost o 16,4 %. 

W lipcu 2021 r. ceny pszenicy w skupie wyniosły 85, 70 zł za dt. W porównaniu z lipcem 2020 r. jest to wzrost o 19,7 %. Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 105,83 zł tj. o 20,7% więcej niż przed rokiem. Jeśli chodzi o żyto, to cena w skupie w tym roku wyniosła 69,19 zł za dt, czyli więcej o 24,8 % w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku. 

Analizy GUS wykazały, że cena skupu żywca wołowego wyniosła 7,41 zł za kg, w porównaniu z lipcem 2020 r. była wyższa o 17,9%. Na targowiskach za żywiec wołowy płacono 7,10 zł za kg tj. o 5,3% więcej niż w lipcu 2020 r. Jeśli chodzi o żywiec wieprzowy, to cena w skupie w br. wyniosła 5,10 zł za kg i była wyższa w skali roku o 1,3%. Na targowiskach za 1 kg tego żywca płacono 6,28 zł, tj. o 17,4% więcej niż przed rokiem. Cena skupu drobiu rzeźnego (4,62 zł za kg) wzrosła zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca, jak i do lipca 2020 r. – odpowiednio o 2,9% i o 28,9%.Z kolei za 1 hl mleka płacono w skupie 149,45 zł, tj. o 14.4% więcej niż przed rokiem.

Zobacz: KOWR: średni czynsz dzierżawny w I półroczu br. wyniósł 15,1 dt/ha

Ceny produktów rolnych – czerwiec vs. lipiec 2021GUS ceny lipiec czerwiec

W lipcu 2021 r. w porównaniu z czerwcem br. spadły ceny skupu większości produktów rolnych. Wyższe były jedynie ceny owsa, kukurydzy i drobiu.

Ceny pszenicy w skupie, jak podaje GUS, w lipcu br. (85,70 zł za dt) były niższe niż w czerwcu o 11,7%.  Z kolei cena żyta w skupie wyniosła 69,19 zł za dt, tj. o 15,4% mniej niż w czerwcu br. Cena ziemniaków w skupie obniżyła się do 77,17 zł za dt i była niższa w skali miesiąca (lipca) o 5,3%, natomiast wyższa w skali roku o 18,4%. Na targowiskach za 1 dt ziemniaków płacono 103,11 zł, tj. o 25,3% mniej niż przed rokiem.

Jeśli chodzi o żywiec wieprzowy i wołowy, to ceny w lipcu br. były niższe niż w czerwcu br. Cena skupu żywca wołowego (7,41 zł za kg) w lipcu 2021 r. spadła w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,9%, Cena żywca wieprzowego w skupie wyniosła 5,10 zł za kg i była niższa o 5,9% w porównaniu z czerwcem. 

Wyjątkiem był drób rzeźny, którego cena w skupie w lipcu (4,62 zł za kg) była wyższa niż w czerwcu o 2,9 %.  

stat.gov.pl/cenyproduktowrolnych/fot.pixabay.com  


Ceny rolnicze na świecie rosną. USA czeka na pylenie kukurydzy

Autor: Świat Rolnika 2022-06-30 15:00:00

Niepokojące ceny zbóż. Ważny apel do ministra rolnictwa i premiera

Autor: Emilia Gromczak 2022-06-29 21:00:00

Ceny ropy naftowej notują spadki po trzech dniach zwyżek

Autor: Polska Agencja Prasowa 2022-06-29 18:00:00

BULT SMOGOWICZE