PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Ceny rolnicze / Ceny nawozów na świecie osiągają rekordowe poziomy

Ceny nawozów na świecie osiągają rekordowe poziomy

Autor: Świat Rolnika 2022-07-11 18:15:00
Ceny nawozów

Światowe ceny nawozów są bliskie rekordowo wysokich. Mogą utrzymywać się na takim poziomie do końca tego roku, a nawet dłużej – informuje raport USDA.

Zauważa się, że w strukturze kosztów producentów rolnych Stanów Zjednoczonych 1/5 części przypada na nawozy. A dla producentów kukurydzy i pszenicy liczba ta jest jeszcze wyższa. W szczególności nawozy stanowią 36% kosztów operacyjnych rolników uprawiających kukurydzę i 35% rolników pszenicy.

Sankcje wpływają na dostępność nawozów

„Rosyjska inwazja na Ukrainę sprawiła, że ceny nawozów wzrosły. Pogorszyła także i tak już trudną sytuację z podażą nawozów i spowodowała ograniczenia w imporcie i eksporcie, co pogłębi niedobory produktów” – dodali eksperci.

Sytuacja pogorszyła się, gdy Rosja i Chiny wprowadziły ograniczenia eksportowe, a następnie weszły w życie sankcje międzynarodowe wobec Białorusi i Rosji. Te dwa kraje są głównymi dostawcami nawozów na rynek światowy.

Raport zauważa, że ​​Chiny, Rosja, Stany Zjednoczone, Indie i Kanada razem wytwarzają ponad 60% światowych składników odżywczych. Największym producentem są Chiny, których udział sięga około 25%. Jednocześnie sam jest największym konsumentem nawozów.

Jednocześnie Rosja i Białoruś odgrywają decydującą rolę na światowym rynku nawozów, odpowiadając za prawie 20% światowego eksportu. Stany Zjednoczone kupują 14% importowanych nawozów z Rosji i 3% z Białorusi. Ponieważ Rosja i Białoruś są dwoma ograniczonymi dostawcami nawozów potasowych, sankcje gospodarcze wobec Rosji i bezpośrednie sankcje wobec białoruskiego potażu mają negatywny wpływ na światowe dostawy potażu.

Ceny nawozów

Ceny nawozów będą wysokie do końca wojny na Ukrainie

„Wojna między Rosją a Ukrainą wpływa na globalną podaż nawozów i żywności. W rezultacie ceny nawozów prawdopodobnie utrzymają się na wysokim poziomie do końca wojny rosyjsko-ukraińskiej, ponieważ zwiększenie produkcji nawozów zajmuje średnio od 3 do 5 lat, jeśli dostępne są niezbędne rezerwy. Jednak w niektórych krajach rezerwy fosforanów i potasu są ograniczone” – przewidują eksperci.

W raporcie podkreślono również, że rosyjska inwazja na Ukrainę doprowadziła do wstrzymania ukraińskiej produkcji nawozów. Pomimo tego, że Ukraina jest stosunkowo niewielkim producentem, według Międzynarodowego Stowarzyszenia Nawozów, w 2019 roku wyprodukowała 1,58 mln ton nawozów i zapewniła ponad 75% krajowego zużycia azotu.

„Globalne perspektywy produkcji żywności w 2023 roku mogą być jeszcze bardziej tragiczne. Ponieważ wojna rosyjsko – ukraińska trwa, a dostawy nawozów pozostają ograniczone, wysokie ceny prawdopodobnie będą miały jeszcze większy wpływ na decyzje dotyczące upraw wśród rolników w USA i na całym świecie” – uważa USDA.

Czytaj również:Sposoby na ceny nawozów: Program pomocowy i odroczone płatności

Agronews/fot.pixabay