PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Agrobiznes / Umowa zlecenie w gospodarstwie rolnym to najczęściej wybierana forma zatrudnienia

Umowa zlecenie w gospodarstwie rolnym to najczęściej wybierana forma zatrudnienia

Autor: Emilia Gromczak 2021-11-07 12:00:00
Umowa zlecenie w gospodarstwie rolnym

Umowa zlecenie w gospodarstwie rolnym to najczęstsza forma zatrudnienia. Przez umowę zlecenia przyjmujący zobowiązuje się do dokonania określonej czynności dla dającego zlecenie.

Umowa zlecenie daje rolnikowi korzyści, których nie ma umowa o pracę. Przede wszystkim jest to możliwość nieograniczonego przedłużania i zawierania umowy na czas określony. Nie ma również konieczności ustalania okresu wypowiedzenia oraz dbałości o prawa pracownicze.

Współpraca w ramach umowy zlecenie

Umowa zlecenie w gospodarstwach zobowiązuję podpisującego do dokonania określonej czynności dla dającego zlecenie. Zatrudniony nie będzie miał tylu praw i przywilejów, które zapewnia umowa o pracę, a rolnik tylu obowiązków, które w przypadku umowy o pracę nakładałby na niego Kodeks pracy. Z tego względu ważne jest to, aby dwie strony wskazały w umowie wszystkie podstawowe zasady współpracy.

Umowa zlecenie w gospodarstwie rolnym – korzyści

Praca na roli nie należy do najłatwiejszych. Z roku na rok rolnicy coraz bardziej zmagają się z brakiem rąk do pracy w swoich gospodarstwach. Nadal jest to poważny problem na wsi.umowa zlecenie w gospodarstwie rolnym zasady Jeśli już znajdzie się chętny, to strony decydują się zazwyczaj na zawarcie umowy zlecenie. Jest ona jedną z najczęściej wybieranych form zatrudnienia na roli. Daje rolnikowi sporo korzyści, których nie ma umowa o pracę. To przede wszystkim możliwość nieograniczonego przedłużania i zawierania umowy na czas określony. Nie ma również konieczności ustalania okresu wypowiedzenia oraz dbałości o prawa pracownicze, w tym o urlopy lub wynagrodzenie chorobowe. Rolnik nie jest również płatnikiem podatków z tytułu zatrudnienia osoby na podstawie umowy zlecenia. Umowa zlecenie w gospodarstwie rolnym to również brak pobierania tzw. zryczałtowanego podatku.

Obowiązki rolnika względem zatrudnionego

Umowa zlecenie w gospodarstwie rolnym oprócz korzyści nakłada również na rolnika pewne obowiązki. Jest on odpowiedzialny za zgłoszenie zleceniobiorcy do ZUS. Zgłoszenia należy dokonać nie później niż w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy zlecenia, na drukach ZUS ZUA lub ZUS ZZA (jeśli opłacana będzie wyłącznie składka na ubezpieczenie zdrowotne). Co ważne, obowiązkowe pozostaje zgłoszenie i opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe, a także na ubezpieczenie zdrowotne.

Obowiązkiem rolnika jest również ewidencjonowanie czasu wykonywania zlecenia oraz okresowo( miesięcznie lub przy krótszych umowach) po zakończeniu umowy uzyskanie od zatrudnionych oświadczenia o liczbie godzin faktyczne­go wykonywania prac. Jest ono obowiązkowe zarówno przy wynagrodzeniu akordowym, jak i przy zapłacie liczonej od całości zlecenia czy za godziny pracy. Powyższe oświadczenie jest istotne nie tylko do celów ustalenia stawki godzinowej, ale posłuży przy zatrudnianiu osób ubezpieczonych w KRUS do udokumentowania faktycznego miesięcznego wynagrodzenia.

Umowa zlecenie w gospodarstwie dla młodych

W przypadku zatrudnienia na umowę zlecenie osób młodych, czyli uczniów szkół ponadpodstawowych lub studentów do ukończenia 26 lat, nie ma obowiązku opłacania składek. Nie ma również obowiązku zgłaszania takich zleceniobiorców do ZUS.

Sprawdź również: MF: E-faktura wejdzie do użycia od początku 2022 roku

cdr.gov.pl/fot.pixabay.com