PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Agrobiznes / System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt w Twoim gospodarstwie

System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt w Twoim gospodarstwie

Autor: Świat Rolnika 2022-05-21 14:00:00
System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt

System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) służy do przeglądu i składania zgłoszeń zwierzęcych dotyczących m.in. bydła, czy też świń.

W XXI wieku Internet stał się podstawowym źródłem gromadzenia i zarządzania danymi na wielu poziomach. W dzisiejszych czasach istnieje wiele narzędzi cyfrowych, które ułatwiają pracę w niemal wszystkich dziedzinach życia, a jednym z nich jest ogólnie rolnictwo. Dzięki pojawieniu się innowacyjnych technologii możemy zdalnie sterować maszynami i urządzeniami, zmieniać ich ustawienia i parametry pracy oraz mieć dostęp do danych, na których nam zależy. Korzystając ze zdjęć satelitarnych, możemy śledzić nasze uprawy i wykorzystywać dane pogodowe do podejmowania różnych decyzji.

Czym jest IRZ?

System jest udostępniany nieodpłatnie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-nictwa poprzez portal IRZplus, który służy do przeglądu i składania zgłoszeń zwierzęcych dotyczących bydła, owiec, kóz i świń za pośrednictwem sieci Internet. W ramach przeglądu danych można uzyskać informacje o siedzibach stad zalogowanego użytkownika, o zwierzętach w siedzibach stada oraz zdarzeniach zwierzęcych zgłoszonych przez użytkownika Portalu. Na system IRZ, obejmujący bydło, owce, kozy oraz świnie składają się następujące elementy:

  • Rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt (Central-na Baza Danych),
  • Znaki identyfikacyjne: kolczyki (bydło, owce, kozy i świnie) lub tatuaż (świnie),
  • Paszporty bydła,
  • Księgi rejestracji prowadzone przez posiadacza w siedzibie stada odrębnie dla po-szczególnych gatunków zwierząt,
  • Dokumentacja przewozowa (w przypadku owiec i kóz).

System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt

System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) – jakie dane zawiera?

System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) posiada dane, które pozwalają na śledzenie historii życia zwierząt zgatunków bydło, owce, kozy i świnie. Skomputeryzowana baza danych (Centralna Baza Danych Systemu IRZ) jest tworzona jako sieciowy system informatyczny, zintegrowany z systemem IACS (systemem ZSZiK), oparty o struktury terytorialne ARiMR, Oddziały Regionalne i Biura Powiato-we. W bazie danych systemu IRZ gromadzone są informacje na temat:

  • posiadaczy zwierząt (rejestr producentów),
  • zwierząt i ich miejsc przebywania (rejestr siedzib stad),
  • przemieszczeń zwierząt (rejestracja zgłoszeń zdarzeń dotyczących zwierząt).

Czytaj również: E-stado to aplikacja, która pomoże Ci kontrolować stan zdrowia zwierząt

Cdr.gov.pl /fot.pixabay


Autor: Kamila Ciężka

IJH: Liczba producentów ekologicznych w Polsce stale się zwiększa


Autor: Tomasz Racki

KSeF problematyczny. Firmy nie spieszą się z przechodzeniem na nowy system


Autor: Magdalena Podgórska

Kryzys energetyczny, czyli czas na szukanie oszczędności


BULT SMOGOWICZE