PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Agrobiznes / Nabywcy surowca tytoniowego muszą przekazać KOWR ważne informacje

Nabywcy surowca tytoniowego muszą przekazać KOWR ważne informacje

Autor: Sebastian Wroniewski 2022-06-17 09:00:00
Nabywcy surowca tytoniowego

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przypomina, że do końca miesiąca nabywcy surowca tytoniowego muszą przekazać informacje o nabyciu tegoż surowca.

Jak wskazuje KOWR, pośredniczący podmiot tytoniowy oraz podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego, o których mowa w art. 9b ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zobowiązani są przekazywać do dnia 30 czerwca każdego roku kalendarzowego, Dyrektorowi Generalnemu KOWR, informację o nabyciu surowca tytoniowego pochodzącego ze zbiorów z poprzedniego roku albo informację o nieprzeprowadzeniu skupu suszu tytoniowego.

Nabywcy surowca tytoniowego mają czas do końca czerwca

KOWR przypomina, że do końca czerwca nabywcy surowca tytoniowego muszą złożyć dyrektorowi generalnemu KOWR, informację o nabyciu surowca pochodzącego ze zbiorów z poprzedniego roku albo informację o nieprzeprowadzeniu skupu suszu tytoniowego. Formularz „Informacji o nabyciu surowca tytoniowego” zawiera wykaz producentów surowca tytoniowego oraz dane o:

1) masie skupionego suszu tytoniowego łącznie i masie suszu tytoniowego skupionego od poszczególnych producentów surowca tytoniowego wyrażonej w kilogramach;

2) średniej cenie płaconej za susz tytoniowy producentom surowca tytoniowego, wyrażonej w złotych za kilogram, pomniejszonej o podatki i inne opłaty - w podziale na grupy odmian tytoniu.

W przypadku nieprzeprowadzenia skupu suszu tytoniowego pochodzącego ze zbiorów z poprzedniego roku, pośredniczący podmiot tytoniowy oraz podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego zobligowany jest do złożenia „Informacji o nabyciu surowca tytoniowego”, zaznaczając punkt 1 w części II formularza.

„Informację o nabyciu surowca tytoniowego” można złożyć osobiście w Centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie lub za pośrednictwem operatora pocztowego
na adres ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.

Formularz „Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego” dostępny jest na stronie internetowej KOWR w zakładce Warunki monitorowania i nadzoru nad uprawą tytoniu, produkcją i zbyciem surowca.

Nabywcy surowca tytoniowego

Czytaj też: Uprawa tytoniu – polski surowiec doceniany na świecie

kowr.gov.pl/fot.pixabay


IJH: Liczba producentów ekologicznych w Polsce stale się zwiększa

Autor: Kamila Ciężka 2022-06-26 01:00:00

KSeF problematyczny. Firmy nie spieszą się z przechodzeniem na nowy system

Autor: Tomasz Racki 2022-06-25 22:00:00

Kryzys energetyczny, czyli czas na szukanie oszczędności

Autor: Magdalena Podgórska 2022-06-25 21:00:00

BULT SMOGOWICZE