PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Agrobiznes / Jak powinna wyglądać umowa o pracę w gospodarstwie rolnym?

Jak powinna wyglądać umowa o pracę w gospodarstwie rolnym?

Autor: Michał Rybka 2021-11-07 14:02:53
Umowa o pracę w gospodarstwie rolnym

Umowa o pracę w gospodarstwie rolnym jest najbardziej klasyczną formą zatrudnienia, w ramach której dopuszcza się zatrudnienie do okresowych prac rolnych na podstawie umowy na czas określony.

Zasadą jest, że łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. Niezależnie od okresu umowy, rolnik musi liczyć się z obowiązkiem wypłaty wynagrodzenia w kwocie nie niższej od ustalonej ustawowo w danym roku.

Bardzo ważny tzw. równoważny czas pracy

W umowie o pracę w sezonie letnim można jednak wskazać np. zastosowanie tzw. równoważnego czasu pracy. Jest w nim dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca (a przy pracach uzależnionych od pory roku lub warunków atmosferycznych okres rozliczeniowy może być przedłużony maksymalnie do 4 miesięcy). Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy.

Modyfikując czas pracy w sezonie letnim należy pamiętać, że pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, a także obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku w ciągu doby. Istnieje możliwość, by wprowadzić jedną przerwę w pracy niewliczaną do czasu pracy, w wymiarze maksymalnym 60 minut, przeznaczoną na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych.

Szczegółowa grafika poniżej:

umowa o prace w gospodarstwie2 04.11.21

 

Umowa o pracę w gospodarstwie rolnym – zobowiązania pracodawcy

Z tytułu zatrudnienia rolnik staje się płatnikiem składek ZUS oraz zaliczki na podatek i jest zobowiązany do:

  • rejestracji w ZUS (ZUS ZPA lub ZUS ZFA),
  • zgłoszenia pracownika (ZUS ZUA lub ZUS ZZA),
  • składania raportów miesięcznych oraz deklaracji rozliczeniowych (ZUS DRA, ZUS RCA).

Wszystkie dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe można znaleźć na stronie ZUS: https://www.zus.pl/wzory-formularzy/firmy/dokumenty- -zgloszeniowe-i-rozliczeniowe.

Podobnie w zakresie podatku dochodowego, rolnik zobowiązany będzie w trakcie roku wpłacać zaliczki na podatek, a z końcem roku wystawiać deklarację PIT-4R oraz informację PIT-11 dla pracownika.

Do pozostałych obowiązków pracodawcy należą:

  • prowadzenie ewidencji czasu pracy,
  • prowadzenie regulaminu wynagradzania,
  • prowadzenie regulaminu pracy lub przekazywania informacji pracowniczych w formie obwieszczenia,
  • prowadzenie na bieżąco i przechowywanie po ustaniu zatrudnienia (archiwizacja) dokumentacji pracowniczej,
  • przeprowadzanie szkoleń BHP, kontrolowanie badań lekarskich pracowników w zakresie dopuszczenia do pracy,
  • dokumentowanie wypadków w drodze do pracy i w czasie pracy.

Zobacz także: MF: E-faktura wejdzie do użycia od początku 2022 roku

cdr.gov.pl/ fot. pixabay.com