PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Agrobiznes / Handel rolniczy będzie łatwiejszy dzięki nowym przepisom

Handel rolniczy będzie łatwiejszy dzięki nowym przepisom

Autor: Sebastian Wroniewski 2021-12-20 19:30:00
Handel rolniczy

Z dniem 1 stycznia 2022 r. wchodzi w życie ustawa o ułatwieniach obejmujących handel rolniczy w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.

Głównym celem nowych przepisów jest rozpowszechnienie sprzedaży bezpośredniej w miastach m.in. poprzez wprowadzanie przez władze gmin piątku i soboty, jako dni sprzedaży bezpośredniej dla rolników zbywających swoje produkty. Przepisy ustalają, że obowiązkiem rady gminy będzie uchwalenie regulaminu, określających zasady, na jakich będzie odbywał się handel, a także ustalenie dogodnych miejsc do jego prowadzenia. Mają one również przyczynić się do zwiększenia dochodów w gospodarstwach rolnych, a także sprzyjać będą upowszechnianiu produktów lokalnych, skracaniu i dywersyfikacji kanałów dystrybucji dla spożywczych produktów lokalnych.

Handel rolniczy będzie zwolniony z opłaty targowiskowej

Zgodnie z ustawą miejsce przez rolników i ich domowników w sobotę i niedzielę wyznacza rada gminy w drodze uchwały. Rada gminy uchwala regulamin, określający zasady prowadzenia handlu na wyznaczonych miejscach. Wyznaczając miejsce, gdzie będzie odbywał się handel rolniczy, rada gminy powinna wziąć pod uwagę w szczególności, dogodną komunikację, bliską lokalizację z centrum danej gminy lub w pobliżu miejsc atrakcyjnych turystycznie.

Miejsce, to powinno spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących wymagań higienicznych, sanitarnych, weterynaryjnych, przeciwpożarowych oraz budowlanych. Wyznaczenie miejsca należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Wszyscy rolnicy i ich domownicy, którzy będą prowadzić handel rolniczy na zasadach określonych w ustawie, będą zwolnieni z opłaty targowiskowej.

Zgodnie z nowymi przepisami sprzedaż na wyznaczonych miejscach będą mogli prowadzić wyłącznie rolnicy i ich domownicy. W ustawie zdefiniowano rolnika i domownika w następujący sposób:

– rolnik – w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.
–domownik – osoba bliska rolnikowi, która:
a)ukończyła 15 lat,
b) pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
c) stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

Nowe przepisy mają zwiększyć dochody w gospodarstwach

W myśl nowych przepisów przedmiotem handlu naHandel rolniczy 02 wyznaczonych miejscach, mogą być wyłącznie produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym. Produkty rolne lub spożywcze, to produkty wymienione w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, runo leśne i dziczyzna, a także produkty przetworzone z przeznaczeniem do spożycia z wykorzystaniem produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, runo leśnego i dziczyzny.

Zdaniem ustawodawcy nowe przepisy obejmujące handel rolniczy z ułatwieniami przyczynią się do zwiększenia dochodów w gospodarstwach rolnych, a także sprzyjać będą upowszechnianiu produktów lokalnych, skracaniu i dywersyfikacji kanałów dystrybucji dla spożywczych produktów lokalnych. Wprowadzone rozwiązania przyczynią się również do pogłębiania powiązań producentów z konsumentami, gdyż konsumenci coraz częściej są zainteresowani możliwością zakupu świeżej żywności, produkowanej w danym rejonie przez lokalnych rolników, gdzie nie ma długich łańcuchów dostaw i pośredników. Takie wyznaczone miejsce do sprzedaży polskich produktów rolnych i spożywczych będzie istotnym elementem rozwoju lokalnego i regionalnego.

Czytaj też: Działalność rolnicza – zagadnienia ekonomiczne w funkcjonowaniu gospodarstwa

wir.org.pl/fot.Pixabay