PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Agrobiznes / Grupa Azoty z 168 mln zł zysku netto w drugim kwartale

Grupa Azoty z 168 mln zł zysku netto w drugim kwartale

Autor: Polska Agencja Prasowa 2021-09-19 10:14:55
Grupa Azoty

W drugim kwartale br. Grupa Azoty osiągnęła 168 mln zł, co oznacza wzrost o 111 mln zł wobec analogicznego okresu w 2020 r. – poinformowała Grupa w czwartkowym komunikacie. Dodano, że w drugim kwartale przychody ze sprzedaży wyniosły 3 mld 173 mln zł.

Grupa Azoty zarobiła krocie

"W niezwykle wymagającym otoczeniu rynkowym od początku 2021 roku, Grupa Azoty odnotowała w drugim kwartale 2021 wyniki wyższe wobec analogicznego okresu roku ubiegłego, zarówno pod względem zwiększenia przychodów jaki i wyniku EBITDA" – podkreślił prezes Azotów Tomasz Hinc.

Zgodnie z informacją spółki Azoty w drugim kwartale osiągnęły zysk netto 168 mln zł. Na poziomie skonsolidowanym Grupa odnotowała w tym okresie przychody ze sprzedaży wysokości 3 mld 173 mln zł, czyli o 904 mln zł więcej rok do roku.. Wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 361 mln zł (wzrost o 46 mln zł r/r), a marża EBITDA wyniosła 11,4 proc. (obniżenie o 2,5 p.p. r/r).

Grupa Azoty z wielkimi przychodami

Dodano, że w ciągu pół roku Grupa wygenerowała 6 mld 535 mln zł przychodów ze sprzedaży, 766 mln zł wyniku EBITDA i 11,7 proc. marży EBITDA. Wskazano, że były to wartości wyższe wobec ubiegłego roku pod względem zwiększenia przychodów (o 1 mld 162 mln zł), wyniku EBITDA (o 14 mln zł), niższe natomiast na poziomie marży EBITDA (o 2,3 p.p.).

Hinc dodał, że w drugim kwartale br. kontynuowany był trend wzrostowy w obszarze cen surowców – przede wszystkimi z historycznie wysokimi notowaniami cen uprawnień do emisji CO2 i rekordowymi cenami gazu, które obecnie przekroczyły poziom 50 euro za MWh.arimr covid wsparcie 2020 2

"Zarówno gaz, jak i uprawnienia do emisji stanowią przeważającą część kosztów przy produkcji nawozów, stąd też wzrost kosztów w tym zakresie znalazł odzwierciedlenie w cenach nawozów nie tylko w Polsce, ale także w UE i na świecie. Grupa ma w znaczącym stopniu zabezpieczone potrzeby bilansowe w zakresie uprawnień do emisji CO2, częściowo na lata 2022-2023, a dodatkowo spodziewamy się otrzymania większej liczby nieodpłatnych uprawnień w stosunku do naszych wcześniejszych przewidywań" – wskazał prezes Azotów.

Dodał, że marże w segmencie nawozowym były niższe o 2 p.p. Z kolei Segment Tworzyw odnotował wyraźne odbicie, korzystając ze zwiększonego popytu i osiągając w drugim kwartale dwukrotnie wyższe przychody w relacji do roku ubiegłego, a także częściowo odbudowując marże.

Czytaj także: Biodegradowalna skrobia Grupy Azoty nagrodzona na Targach Potato Poland

Prezes zwrócił uwagę, że również Segment Chemia mocno wspierał wyniki Grupy, czego potwierdzeniem jest zwiększony udział w przychodach i najwyższa marża EBITDA w grupie kluczowych segmentów. Produkty OXO i melamina uzyskały dużo wyższą dynamikę przychodów niż w pierwszym kwartale bieżącego roku – podsumował szef Azotów.

Grupa Azoty wyszczególniła, że Segment Nawozy odnotował w drugim kwartale przychody w wysokości 1 mld 642 mln zł wobec 1 mld 401 mln zł rok wcześniej, uzyskując marżę EBITDA w wysokości 9,4 proc., podczas gdy w porównywalnym okresie ubiegłego roku marża ukształtowała się na poziomie 11,5 proc. Dodano, że w pierwszym półroczu wyniki segmentu kształtowały się na poziomie 3 mld 661 mln zł przychodów i 11,3 proc. marży EBITDA, czyli odnotował poprawę przychodów i pogorszenie marży (3 mld 328 mln zł przychodów i 13,6 proc. marży EBITDA w porównywalnym okresie 2020 roku).

Grupa odnosząc się do Segmentu Tworzywa wyjaśniła, że wypracował on w drugim kwartale przychody na poziomie 456 mln zł (wzrost o 237 mln zł r/r) przy marży EBITDA w wysokości 5,6 proc. (wobec marży na poziomie minus 9 proc. w analogicznym okresie 2020 roku). Dodano, że w ujęciu narastającym łączne przychody wyniosły 842 mln zł (wzrost o 251 mln zł r/r), a marża EBITDA ukształtowała się na poziomie 4 proc. (wzrost o 7,6 p.p. r/r).

Azoty wskazały, że w przypadku Segmentu Chemia, to w drugim kwartale odnotował on zwiększenie przychodów do poziomu 896 mln zł (tj. o 68,9 proc. r/r) przy jednoczesnym obniżeniu marży EBITDA o 9,2 p.p. do poziomu 11,3 proc. Narastająco z kolei przychody i marża EBITDA ukształtowały się na poziomie odpowiednio 1 mld 712 mln zł (obniżenie o 40,8 proc. r/r) i 10,6 proc. (obniżenie o 6,0 p.p. r/r).