PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Agrobiznes / ARiMR podsumowuje swoje dofinansowania i płatności w 2021 roku

ARiMR podsumowuje swoje dofinansowania i płatności w 2021 roku

Autor: Monika Faber 2022-01-03 17:30:00
ARiMR

Do beneficjentów ARiMR w 2021 roku trafiło blisko 25,5 mld zł. To kwota przekazana w postaci płatności bezpośrednich (w kampanii 2020 i 2021).

Największą część wypłaconych w minionym roku funduszy stanowią dopłaty bezpośrednie – blisko 15,1 mld zł. To suma środków przekazanych rolnikom od 1 stycznia 2021 r. w ramach dwóch kampanii. Znaczny udział w puli mają zaliczki, które ARiMR realizowała od 18 października do 30 listopada 2021 r. – do rolników trafiło wówczas 9,88 mld zł.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Od 1 grudnia 2021 r. na konta beneficjentów wpływająARiMR PROW dotacja 01 płatności końcowe. W 2021 roku wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło ok. 1,3 mln rolników. Koperta finansowa przeznaczona na realizację płatności bezpośrednich wynosi 15,63 mld zł.

Istotną pozycję w zestawieniu zajmuje również Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Z jego budżetu ARiMR wypłaciła w 2021 roku łącznie niemal 8,9 mld zł. Jeżeli chodzi o działania inwestycyjne, to najwięcej pieniędzy trafiło na modernizację gospodarstw rolnych, restrukturyzację małych gospodarstw oraz rozpoczęcie działalności przez młodych rolników. Oprócz wypłaty pieniędzy z PROW tym, którzy już zrealizowali inwestycje lub wywiązali się ze swoich zobowiązań, ARiMR przeprowadziła w minionym roku ponad 20 nowych naborów skierowanych bezpośrednio do rolników i producentów rolnych.

ARiMR i pomoc krajowa

Z kolei w ramach pomocy krajowej Agencja przekazała ok. 1,2 mld. Najwięcej środków z tej puli – 233 mln zł trafiło do producentów trzody chlewnej z obszarów występowania ASF na wyrównanie dochodów ze sprzedaży świń. Blisko 165 mln zł ARiMR wypłaciła, by zrekompensować rolnikom koszty związane z utylizacją padłych zwierząt. Z kolei gospodarze poszkodowani w 2020 roku w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych otrzymali pomoc w wysokości 150 mln zł. Warto też wspomnieć, że po raz czwarty o wsparcie na działalność statutową mogły się starać wpisane do rejestru prowadzonego przez Agencję koła gospodyń wiejskich. W tym roku wnioski o takie dofinansowanie złożyło 10 159 kół – ARiMR wypłaciła im z tego tytułu blisko 55,9 mln zł. Pieniądze trzeba było wydać do końca 2021 roku, a czas na rozliczenie upływa 31 stycznia 2022 r.

W 2021 roku bez wsparcia nie pozostawiono również sektora rybackiego. Ponad 0,3 mld zł otrzymali beneficjenci Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014–2020, w ramach którego ARiMR przeprowadziła 18 naborów dotyczących 14 działań, zaś największym zainteresowaniem wśród ubiegających się o wsparcie cieszyło się dofinansowanie inwestycji produkcyjnych w akwakulturę.

Czytaj również: ARiMR: Trwa nabór wniosków o wsparcie na ochronę wód przed azotanami

Gov.pl/fot.pixabay