Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Świat Rolnika 27-12-2016 18:23:37

Ruszył nabór wniosków. Nawet 300 tys. zł na odtworzenie strat

Ruszył nabór wniosków. Nawet 300 tys. zł na odtworzenie strat

W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ruszył nabór wniosków o przyznanie wsparcia na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa.

Jest to pomoc na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej", która dostępna jest w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Wnioski o wsparcie można składać w oddziałach regionalnych ARiMR, a także wysłać je rejestrowaną przesyłką pocztową do właściwego oddziału regionalnego lub złożyć za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR.

 

O wsparcie mogą starać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez przynajmniej jedną z klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Powstanie w gospodarstwie szkód spowodowanych przynajmniej jedną z wymienionych klęsk kwalifikuje do starania się o wsparcie. Ważne jest, by wskazać czas w jakim wystąpiły szkody. Pod uwagę będą brane podania dotyczące strat mających miejsce w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w roku poprzedzającym.

 

Istotne jest, by ci rolnicy, w gospodarstwach których wystąpiły szkody w 2015 r., złożyli wnioski o przyznanie pomocy do końca 2016 roku. Dotyczy to również tych producentów rolnych, którzy będą chcieli wykazywać we wnioskach straty powstałe zarówno w 2015 r., jak i w 2016 roku. Oni również powinni złożyć wnioski o przyznanie pomocy do 31 grudnia! Jeżeli natomiast wniosek będzie dotyczył wyłącznie strat powstałych w 2016, będzie mógł być on złożonytakże w 2017 roku, oczywiście w wyznaczonym przez ARiMR terminie.

 

Wnioski powinni złożyć rolnicy, którzy w danym roku kalendarzowym ponieśli straty w uprawach rolnych, hodowli zwierząt gospodarskich czy ryb. Szkody muszą mieć wysokości przynajmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających czas, w którym wystąpiła straty albo z trzech lat w okresie pięcioletnim z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie oraz straty.

 

Pomoc będzie przyznawana na odtworzenie plantacji wieloletnich, sadów, zakup zwierząt gospodarskich, zakup maszyn lub urządzeń rolniczych oraz budowę, przebudowę lub remont budowli wykorzystywanych wyłącznie do produkcji rolnej oraz przechowywania lub magazynowania płodów rolnych.
Pomoc nie obejmuje kosztów odtworzenia uszkodzonego lub zniszczonego budynku, który podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

 

Maksymalna kwota wsparcia wynosi 300 tys. zł. Nie może ona jednak przekroczyć poziomu 80 proc. kosztów kwalifikowalnych. Minimalna wysokość kosztów kwalifikowanych operacji winna wynosić powyżej 20 tys. złotych. Gospodarstwo występujące o udzielenie pomocy winno prowadzić w celach zarobkowych działalność rolniczą i uzyskać w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o pomoc udokumentowany przychód w wysokości co najmniej 5 tys. złotych.

 

Wysokość poniesionych przez rolnika na danym terenie strat określi komisja powołana przez wojewodę. Na tej podstawie wyliczana będzie kwota wsparcia. Jeżeli zniszczony składnik gospodarstwa był ubezpieczony, wówczas wysokość wyliczonego wsparcia będzie pomniejszona o kwotę otrzymaną z ubezpieczenia.

 

Jeżeli rolnik nie zawarł umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, a będzie ubiegał się o pomoc na odtworzenie plantacji chmielu, sadów, plantacji krzewów owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, wówczas wysokość pomocy wyliczonej na podstawie protokołów sporządzonych przez komisje wojewódzkie, będzie pomniejszona o połowę.

 

Kolejność udzielenia pomocy uwarunkowana jest od sumy uzyskanych punktów przyznawanych według kryteriów wyboru określających: wysokość szkód, procent szkód w produkcji rolnej, procent ubezpieczenia powierzchni plantacji chmielu, sadów lub plantacji krzewów owocowych. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 13, a minimalna warunkująca udzielenie pomocy wynosi 2 punkty.

 

Na podstawie przyznanej liczby punktów sporządzone zostaną dwie listy określające kolejność przysługiwania pomocy - jedna dla rolników z woj. mazowieckiego i druga dla rolników z pozostałych województw. Zostaną one podane do publicznej wiadomości przez Prezesa ARiMR, w ciągu 40 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

 

Dokumenty aplikacyjne dostępne tutaj.

 

 

arimr.gov.pl/AZK/Fot. pixabay.com


Polecane z kategorii Dopłaty
BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.