Portal rolniczy, porady dla rolnika, informacje agro

logo swiatrolnika.info
Autor: Sebastian Wroniewski 2020-12-01 14:30:00

Rolniczy Handel Detaliczny – KRIR apeluje o obniżenie kosztów badań!

Rolniczy Handel Detaliczny

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań mających na celu dostosowanie do wielkości i skali produkcji, kosztów badań środków spożywczych, wyprodukowanych w danym gospodarstwie i obejmujących Rolniczy Handel Detaliczny (RHD), przeprowadzanych w celu stwierdzenia zgodności z kryteriami mikrobiologicznymi.

Rolniczy Handel Detaliczny – koszty badań często przekraczają wartość wytworzonych produktów

Rolniczy Handel Detaliczny miał zachęcić rolników do sprzedaży bezpośredniej płodów rolnych oraz gotowych wyrobów spożywczych. Jednak obecnie brak jest odpowiednich uregulowań prawnych, które nawet są sprzeczne z intencją ustawodawcy. W niektórych przypadkach prowadzenia RHD (np. sery, wędliny) zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych, należy zapewnić zaawansowany system nadzoru właścicielskiego, który uwzględnia okresowe badania laboratoryjne finansowane przez producenta. Koszt takich badań jest wysoki, niekiedy przekracza wartość produktów wytworzonych w gospodarstwie.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych jest zdania, że koszt takich badań powinien zostać całkowicie zrekompensowany, zniesiony całkowicie, zlecony służbom państwowym lub przynajmniej dostosowany do wielkości i skali produkcji w danym gospodarstwie. Trudno w obecnej sytuacji oczekiwać by Rolniczy Handel Detaliczny rozwinął się jako dodatkowe, alternatywne źródło dochodu w rolnictwie.

Czytaj też: Woda to w Polsce niemały problem. Mamy jej mniej niż Egipt

Rolniczy Handel Detaliczny – odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W odpowiedzi na pismo Zarządu Krajowej Rady Izb RolniczychRolniczy Handel Detaliczny 02 dotyczące możliwości dofinansowania, zmniejszenia lub zniesienia kosztów badań mikrobiologicznych żywności obejmującą Rolniczy Handel Detaliczny, resort rolnictwa przekazał następujące informacje:

W ramach instrumentu pomocy w zakresie wsparcia inwestycji w przetwórstwo i marketing produktów rolnych, wdrożonego na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 651 i 1880), możliwe jest dofinansowanie kosztów zakupu aparatury do wykonywania tego typu badań tj. zgodnie z treścią przepisów wykonawczych dla poddziałania 4.2 kosztów w zakresie: „aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania”. Natomiast w przypadku „Wsparcia na przystępowanie do systemów jakości”, w ramach PROW 2014-2020, do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się m.in. koszty kontroli (w tym badań specjalistycznych i analiz).

Jednocześnie należy podkreślić, że zgodnie z przepisami prawa żywnościowego środki spożywcze obejmujące produkcję m. in. przez Rolniczy Handel Detaliczny powinny być badane przez producentów, w miarę potrzeb, na zgodność z kryteriami mikrobiologicznymi, zawartymi w rozporządzeniu (WE) Komisji nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 338 z 22.12.2005, str. 1, z późn. zm.), w ramach potwierdzenia lub weryfikacji prawidłowego funkcjonowania stosowanych przez nich procedur opartych na zasadach HACCP i dobrej praktyce higienicznej. Przy czym, to podmioty prowadzące daną działalność decydują o odpowiedniej częstotliwości pobierania próbek do badań na zgodność z ww. kryteriami, z wyjątkiem przypadków, w których częstotliwości te zostały określone w załączniku I do ww. rozporządzenia. Ponadto, częstotliwość pobierania próbek do badań powinna być dostosowana do rodzaju i wielkości przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że nie stworzy to zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności. Podmioty prowadzące Rolniczy Handel Detaliczny przy opracowywaniu procedur opartych na zasadach HACCP i dobrej praktyce higienicznej mogą posiłkować się wytycznymi w tym zakresie zawartymi np. w „Zawiadomieniu Komisji w sprawie wytycznych dotyczących wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmujących programy warunków wstępnych i procedury oparte na zasadach HACCP, uwzględniających ułatwienia/elastyczność w zakresie wdrażania w niektórych przedsiębiorstwach spożywczych”.

Ponadto rolnicy mogą również zasięgnąć porad lub informacji w zakresie przepisów prawa żywnościowego, w tym dotyczących spełnienia wymogów rozporządzenia (WE) Komisji nr 2073/2005, u właściwego ze względu na siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia działalności powiatowego lekarza weterynarii albo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

wir.org.pl/fot.Pixabay

Opublikował:
Sebastian Wroniewski
Author: Sebastian Wroniewski
O Autorze
Wychowany w małym mieście nieopodal Warszawy. Od dziecka pasjonat natury i rolnictwa. Po kilkuletniej przygodzie z dużym miastem powrócił w rodzinne strony, by oddać się pisaniu na bliskie mu tematy. W wolnych chwilach podróżuje po Polsce i świecie.
wiecej
Ostatnio opublikowane artykuły tego autora

swiatrolnika.info logo swiatrolnika.info

ZNAJDŹ NAS W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Dołącz do rolniczej społeczności Świata Rolnika

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.