Dziś obchodzony jest dzień sołtysa. Sołtys to najważniejsza osoba w każdej wsi, bo od jego zdolności przywódczych zależy społeczna aktywność mieszkańców, wspólne działania dla wspólnego dobra. Sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy, sołectwa.

Czytaj więcej: Tyle sołtys może ile wieś mu pomoże

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.