Rolnictwo

Gmina na czasie, czyli rolnik w sieci

Gmina na czasie - to nowy projekt Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, realizowany wspólnie z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów, na terenie województwa łódzkiego oraz kujawsko-pomorskiego.


Jego celem jest podniesienie i rozwinięcie kompetencji cyfrowych dorosłych mieszkańców terenów wiejskich i małych miast.


"W ramach projektu gminy wiejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta do 20 tys. mieszkańców z woj. łódzkiego oraz kujawsko-pomorskiego (samodzielnie bądź w partnerstwie z organizacją pozarządową) mogą ubiegać się o granty na realizację na swoim terenie mikroprojektów szkoleniowych, skierowanych do osób w wieku 25 lat i powyżej, w tym również osób niepełnosprawnych. Całkowita kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi: 2 184 000 zł"

 

– informuje EFRWP.


Jak ustaliliśmy poziom dofinansowania mikroprojektów wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, co oznacza brak konieczności zapewnienia wkładu finansowego ze strony grantobiorcy. Grant przekazany jest w formie zaliczki wypłaconej w całości po podpisaniu umowy na realizację mikroprojektu.


Dofinansowanie można uzyskać  nie tylko na koszty związane z samą organizacją szkolenia (promocja, catering, honoraria instruktorów), ale także na koszty zakupu sprzętu komputerowego.


Drugi już nabór wniosków prowadzony jest od 7 marca do 8 kwietnia 2019 roku. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 02.04.2019.

 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.gminanaczasie.pl


Maks Weber

graf DP


Polub Świat Rolnika na Facebooku i bądź na bieżąco


Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.