Rolnictwo

Dieta dla sołtysa!!!

 Partia Porozumienie Jarosława Gowina domaga się wprowadzenia wynagrodzenia dla sołtysów.

Sołtysi mają być traktowani na tych samych zasadach co radni gminy, otrzymywać diety i zwrot kosztów podróży służbowych.


Jak podkreślają członkowie Porozumienia sołtysi poza należnym im szacunkiem i uznaniem za pracę potrzebują również dodatkowych instrumentów podobnych do tych, jakimi dysponują radni włącznie ze stałą dietą sołecką.
Właśnie tego typu propozycje zawiera przygotowany przez Porozumienie projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym.


Ponadto sołtysi powinni mieć prawo kierowania interpelacji do wójta (z obowiązkiem wójta do odpowiedzi, niezwłocznie publikowanych w BIP) oraz prawo do uzyskiwania informacji i materiałów dotyczących działalności gminy: prawo wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność urzędu gminy, a także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych, gminnych osób prawnych, oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.


Prezes Jarosław Gowin podczas spotkania z małopolskimi sołtysami zadeklarował gotowość procedowania tego projektu przez Nadzwyczajną Komisję do spraw deregulacji.


Maks Weber

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.