Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Marzena Deresz 2017-01-25 08:18:23

Rok zmian

Rok zmian

 

Max Weber: Panie prezesie jakie są priorytety Pomorskiej Izby Rolniczej w 2017 roku ?

 

Zenon Bistram: W tym roku spodziewamy się wielu nowych, długo oczekiwanych przez rolników ustaw na czele z ustawą dotycząca prawa łowieckiego. To jest dla nas bardzo  istotne i ważne. Chcielibyśmy, aby zgodnie z naszymi sugestiami osiągnąć jak najszybciej porozumienie w kwestiach dotyczących  wypłaty i wielkości odszkodowań za szkody łowieckie. Drugi problem, który trzeba jak najszybciej rozwiązać, to szacowanie szkód i wypłata odszkodowań za straty w uprawach poniesione wyniku klęsk żywiołowych np. suszy. Naszym zdaniem protokoły szacowania szkód powinny być nieco inaczej skonstruowane.  Obecnie, żeby otrzymać pomoc, trzeba wykazać 30 % strat w gospodarstwie w przekroju 3 lat. W mojej ocenie, w chwili wystąpienia klęski żywiołowej nie trzeba oceniać całego gospodarstwa, ale tylko tę cześć, gdzie wystąpiły szkody. Sen z powiek rolników spędzają też- i to w skali całego kraju- afrykański pomór świń i ptasia grypa. Wiele kontrowersji budzi w środowisku rolniczym również działalność agencji nasiennej i wprowadzone przez nią opłaty za materiał siewny.  Naszym zdaniem  rolnicy za prawa autorskie, kupując nasiona, powinni zapłacić tylko raz, a  kolejne ich odtworzenie we własnym gospodarstwie  i na własny użytek nie powinno być już objęte  dodatkowymi opłatami.  Pewnie spotkamy się jeszcze z wieloma innymi problemami jak np. bobry na Żuławach i będziemy starali się je w miarę możliwości rozwiązywać tak, aby rolnicy byli w miarę zadowoleni z naszej działalności. Cieszy nas, że wreszcie głos rolników jest słyszalny w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a uwagi samorządu rolniczego brane są pod uwagę przy konstruowaniu nowych rozporządzeń i ustaw. Nareszcie czujemy, że naszym głosem ktoś się kieruje i wszystkie zgłaszane sprawy chce uporządkować tak, aby rolnicy byli w miarę zadowoleni. Dlatego też chcemy spotkać się na terenie naszego województwa z ministrem rolnictwa i głównym lekarzem weterynarii i przekazać im problemy, z jakimi borykają się producenci rolni w pomorskim. Patrzymy z dużą dozą optymizmu  na podejmowane przez MRiRW działania, których celem  jest między innymi wzmocnienie pozycji rolnika w łańcuchu żywnościowym.

 

Zmienia się polska wieś, jej mieszkańcy, formy produkcji, uprawy czy warunki klimatyczne. Jaką przyszłość widzi Pan dla samorządu rolniczego i czy on też powinien ulec ewolucji, dostosowując się do aktualnych potrzeb środowiska wiejskiego ?

 

Oczywiście, ustawa o samorządzie rolniczym wymaga nowelizacji. Chcieliśmy ją zmienić już wiele lat wcześniej i rozmawialiśmy na temat z wieloma koalicjami rządzącymi, ale wówczas nie było klimatu  do podjęcia  takich działań. Dziś widzimy takie możliwości. Konstruując nowe zasady funkcjonowania samorządu rolniczego, można byłoby się oprzeć na przepisach prawnych, na których oparta była  izba działająca w II Rzeczpospolitej. Wówczas to samorząd rolniczy miał znacznie większe kompetencje, niż obecnie.  Aktualnie np. naszym zadaniem jest  jedynie opiniowanie aktów prawnych dotyczących rolnictwa. Nie mamy realnego wpływu na ich tworzenie, ponieważ skorzystanie z naszej opinii nie jest obligatoryjne.

 Myślę, że po dwudziestu latach funkcjonowania izby się na tyle umocniły, że należałoby dać im pewne kompetencje i zadania zlecone do realizacji. Natomiast zmiany, jeśli chodzi o osoby, które piastują funkcje kierownicze w samorządzie rolniczym nie wprowadzą niczego istotnego, dopóki izby nie otrzymają stosownych uprawnień.

 Obecnie przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych została powołana specjalna komisja, której celem jest opracowanie nowych przepisów prawnych, opartych w dużej mierze na zasadach funkcjonowania samorządu rolniczego w okresie międzywojennym. Wiele zawartych tam rozwiązań prawnych  należałoby skopiować czy też dostosować do obecnych realiów, aby nasi członkowie mieli świadomość, że izba jest ważnym partnerem dla rządu, który  pomaga ministrowi  rolnictwa w realizacji polityki rolnej państwa.

 

Województwo pomorskie postrzegane jest w naszym kraju głównie przez pryzmat turystyki. Nie każdy wie, że jest to też miejsce, gdzie intensywnie rozwija się rolnictwo. Jakie rodzaje produkcji są tu dominujące i w jakim kierunku Pana zdaniem w najbliższych latach powinien rozwijać się ten kierunek gospodarki na Pomorzu ?

 

 Mamy tutaj, podobnie jak w całej Polsce, do czynienia z dużym zróżnicowaniem zarówno pod względem jakości gleb jak i wielkości gospodarstw. Inne rolnictwo, bardziej intensywne występujące na Żuławach, których atutem są bardzo dobre gleby, a inne w rejonie Kartuz, Bytowa czy Słupska.  Na naszym terenie jest też wiele terenów popegeerowskich, które powinny być dobrze rozdysponowane wśród okolicznych rolników. Myślę, że nowa ustawa o ustroju rolnym sprzyja temu, aby powiększać indywidualne gospodarstwa rolne. Jest w naszym regionie też miejsce w dla wielu małych i średnich gospodarstw, które poza produkcja rolną mogą również, ze względu na swoje położenie, zajmować się agroturystyką czy też sprzedażą detaliczną pochodzących z własnej zagrody produktów rolno- spożywczych .

 

Czego życzyłyby Pan w tym roku pomorskim rolnikom ?

 

Przede wszystkim dobrych cen za owoce ich pracy oraz jak najmniej klęsk żywiołowych. No i oczywiście obfitych zbiorów. Ponadto uśmiechu na co dzień i zadowolenia z pracy na roli i w gospodarstwie.

 

Dziękuję za rozmowę

 

Maks Weber

Opublikował:
Author: Marzena Deresz
O Autorze
Ostatnio opublikowane artykuły tego autora

Polecane z kategorii Rolnictwo i uprawa
BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.