Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Sebastian Wroniewski 2021-05-18 15:04:29

Retencja wodna – ułatwienia w inwestycjach na retencję wody

Retencja wodna

Retencja wodna jest przedmiotem stałych działań resortu rolnictwa. Tak wynika z odpowiedzi wysłanej KRIR przez ministerstwo, w sprawie złagodzenia wymogów do programów wsparcia mających na celu zwiększenie retencji wody w Polsce. Resort przekonuje, że systematyczne podejmuje działania mające na celu wprowadzenie ułatwień służących rozwojowi małej retencji wodnej.

Retencja wodna – ułatwienia inwestycji

Krajowa Rada Izb Rolniczych wysłała wniosek do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w sprawie złagodzenia wymogów do programów wsparcia mających na celu zwiększenie retencji wody w Polsce. Resort poinformował w odpowiedzi, że retencja wodna jest przedmiotem stałych działań ministerstwa, które systematyczne podejmuje działania mające na celu wprowadzenie ułatwień służących rozwojowi małej retencji wodnej.

Już w 2019 roku zainicjowano uproszczenie procedur związanych z wykonaniem najmniejszych zbiorników. W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U z 2021 r. poz. 624), w uproszczonej formule, tj. na podstawie zgłoszenia wodnoprawnego można wykonywać stawy o powierzchni do 1000 m2 i o głębokości do 3 m. Wcześniej uproszczona formuła dotyczyła wykonania stawów o powierzchni do 500 m2 i głębokości do 2 m. W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1233 z późn. zm.), budowa stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu budowlanym oraz zgłoszenia budowy.

– czytamy w przesłanej odpowiedzi.

Resort poinformował, że w zeszłym roku, w ramach prowadzonych przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej prac nad projektem ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgłosiło propozycję wprowadzenia kolejnych zmian przepisów w ustawach Prawo wodne, Prawo budowlane oraz Prawo geologiczne i górnicze.

Resort chciał, aby retencja wodna otrzymała uproszczone przepisy w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi w rolnictwie, jak i zatrzymywania jej odpływu na terenach rolnych, w szczególności w urządzeniach melioracji wodnych, aby producenci rolni mogli ją wykorzystywać w sposób efektywny, przy zapewnieniu spełniania wymogów środowiskowych.

Projekt tej ustawy został skierowany w 2020 r. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. W związku z reorganizacją Rady Ministrów, dalsze prace nad projektem będą kontynuowane przez Ministerstwo Infrastruktury, do którego został włączony dział administracji rządowej – gospodarka wodna.

– dodaje ministerstwo.

Konfederacja rośnie w siłę na wsi. Wskoczyli na podium

Retencja wodna – działania resortu

Jak informuje resort, wprowadzone zmiany organizacyjneRetencja wodna spowodowały konieczność aktualizacji wpisu do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów (co już nastąpiło), a także samego projektu ustawy wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji. Po zakończeniu tego etapu prac legislacyjnych planowane jest dokończenie rozpoczętych uzgodnień międzyresortowych, a następnie zakończenie konsultacji publicznych i opiniowania odnośnie tematu, jakim jest retencja wodna.

Część proponowanych przez MRiRW zmian jest związana z realizowanymi i planowanymi do realizacji w ramach PROW 2014–2020 działaniami dotyczącymi gospodarki wodnej na obszarach wiejskich, tj. działania dotyczącego nawadniania w gospodarstwie (4.1.3) oraz planowanego wsparcia dla spółek wodnych w przebudowie istniejących urządzeń melioracyjnych z funkcji odwadniających na nawadniająco-odwadniające (5.1). W tej sytuacji, związku z przedłużającym się procesem legislacyjnym ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy podjęto decyzję, aby przepisy wprowadzające uproszczenia w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi w rolnictwie przenieść do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, który aktualnie znajduje się na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych.

– opisuje resort.

Ministerstwo chce również, aby retencja wodna otrzymała zaproponowane zmiany w zakresie:

  1. kolejnych ułatwień związanych z budową małych stawów i zbiorników wodnych - stawy lub zbiorniki wodne o powierzchni przekraczającej 1000 m² i nieprzekraczającej 5000 m² i głębokości nieprzekraczającej 3 m, byłyby wykonywane na podstawie zgłoszenia budowy i zgłoszenia wodnoprawnego;
  2. doprecyzowania pojęcia zwykłego korzystania z wód poprzez objęcie nim korzystania z wody w rowie lub stawie, znajdującej się w granicach nieruchomości gruntowej stanowiącej własność właściciela, o ile nie narusza interesu osób trzecich - właściciel danego terenu, który posiada staw albo rów, który jest zasilany wodami opadowymi lub roztopowymi, będzie mógł korzystać z tej wody do celów prowadzenia m.in. działalności rolniczej w ramach zwykłego korzystania z wód bez limitowania ilości tej wody przeznaczonej do wykorzystania;
  3. rozszerzenia możliwości zatrzymywania wody i hamowania jej odpływu bez konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia wodnoprawnego - bez pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia wodnoprawnego możliwe będzie zatrzymywanie wody w rowach i obiektach drenarskich oraz przebudowa rowu i obiektu drenarskiego, niezbędna do zatrzymywania wody; taki przepis pozwoli na szersze podejmowanie działań w zakresie zatrzymywania i hamowania odpływu wody za pomocą urządzeń melioracji wodnych, co będzie miało pozytywny wpływ na stosunki wodne na danym terenie.

krir.pl/fot.pixabay

Opublikował:
Sebastian Wroniewski
Author: Sebastian Wroniewski
O Autorze
Wychowany w małym mieście nieopodal Warszawy. Od dziecka pasjonat natury i rolnictwa. Po kilkuletniej przygodzie z dużym miastem powrócił w rodzinne strony, by oddać się pisaniu na bliskie mu tematy. W wolnych chwilach podróżuje po Polsce i świecie.
wiecej
Ostatnio opublikowane artykuły tego autora

swiatrolnika.info logo swiatrolnika.info

ZNAJDŹ NAS W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Dołącz do rolniczej społeczności Świata Rolnika

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.