Portal rolniczy, porady dla rolnika, informacje agro

Autor: Piotr Olewniczak - radca prawny 2021-02-27 08:03:53

Współpraca dłużnika z wierzycielami to podstawa skutecznej restrukturyzacji

Współpraca dłużnika

Podstawą sukcesu postępowania restrukturyzacyjnego jest ścisła współpraca dłużnika z wierzycielami, zarówno na etapie poprzedzającym złożenie wniosku restrukturyzacyjnego, jak również w toku prowadzonego postępowania restrukturyzacyjnego. Otwartość na rozmowy z wierzycielami i rzetelne informowanie ich o swojej sytuacji zdecydowanie zwiększa szansę na stworzenie szeroko akceptowalnych propozycji układowych i zawarcie układu.

Postępowanie restrukturyzacyjne jako narzędzie służące uniknięciu upadłości

Od ponad czterech lat polscy rolnicy, podobnie jak inni przedsiębiorcy, dysponują istotnymi narzędziami umożliwiającymi restrukturyzację zobowiązań i powrót do zróżnicowanej ekonomicznie działalności. Tymi narzędziami są postępowania restrukturyzacyjne przewidziane w ustawie z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne, których celem jest uniknięcie upadłości dłużnika. Kilkuletnia praktyka stosowania tej ustawy, wskazuje iż nie wszystkie otwarte postępowania restrukturyzacyjne kończą się sukcesem. Z czego to może wynikać? Na pewno wpływ na to mają różne czynniki, w tym m.in. postawa samego dłużnika i brak przekonania przez niego wierzycieli do przyjęcia układu.sad uratowal rolnika 2

Unikanie przez dłużnika kontaktu z wierzycielami to błąd

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego samo w sobie nie stanowi rozwiązania problemów podmiotu, który zdecydował się na złożenie wniosku restrukturyzacyjnego. Ochrony przed wierzycielami uzyskanej na czas postępowania nie należy mylić z oddłużeniem. Moja kilkuletnia praktyka zawodowa wskazuje, iż duża część dłużników po wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego tego nie dostrzega. Wynika to z błędnego założenia, że „skoro sąd pozytywnie przychylił się do mojego wniosku, to wierzyciele nie mają nic do gadania”. Takie błędne założenie, skutkuje tym, iż dłużnicy niejednokrotnie „zapominają” o swoich wierzycielach i porzucają prowadzenie z nimi rozmów. Otóż, nie można z pola widzenia tracić tego, że ostatecznie od decyzji wierzycieli zależy, czy układ zostanie przyjęty, a tym samym czy dojdzie do skutecznej restrukturyzacji zobowiązań. Co prawda, nie wszyscy wierzyciele muszą zgodzić się na układ, ponieważ nad przedstawionymi przez dłużnika propozycjami układowymi decyduje zwykła większość wierzycieli, posiadająca co najmniej 2/3 sumy wierzytelności, natomiast takiej większości nie da się osiągnąć bez współdziałania z wierzycielami.

Doświadczenie wskazuje, iż uzgodnienie z wierzycielami choćby założeń propozycji układowych składanych wraz z wnioskiem restrukturyzacyjnym jeszcze na etapie poprzedzającym złożenie wniosku restrukturyzacyjnego, z pewnością powodować będzie bardziej przychylne nastawienie do całej procedury sądowej.
Zaskakiwanie wierzycieli informacjami o otwarciu restrukturyzacji czy nawet złożeniu wniosku prowadzi często do zamknięcia się wierzycieli na negocjacje w sprawie warunków układu, co w efekcie istotnie ogranicza zdolność dłużnika do przyjęcia układu. Otwartość na rozmowy z wierzycielami, nierzadko rozumiejącymi trudną sytuację dłużnika, może pomóc dłużnikowi w stworzeniu szeroko akceptowanych propozycji układowych. Oczekiwania względem wierzycieli należy formułować w sposób ostrożny i racjonalny. Muszą więc być zgodne z realiami rynkowymi, możliwe do wykonania przez dłużnika oraz możliwe do przyjęcia przez wierzycieli.

Szczególne znaczenia ma relacja z wierzycielami, którym przysługują zabezpieczenia rzeczowe na majątku dłużnika, tj. hipoteki, zastawy, przewłaszczenia. Jak wskazywaliśmy TUTAJ, żeby mogło dojść do zrestrukturyzowania wierzytelności zabezpieczonych prawem rzeczowym na mieniu dłużnika, wierzyciel musi wyrazić bezwarunkowo i nieodwołanie zgodę na obcięcie go układem. Trudno sobie wyobrazić żeby wierzyciel wyraził taką zgodę w oderwaniu od dłużnika, który o to nie zabiega. W przypadku objęcia wierzyciela układem, na skutek wyrażenia przez niego zgody, może on dochodzić wierzytelności tylko na warunkach jakie zostały ustalone w układzie (czyli np. przewidujących częściowe umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie w czasie płatności – o sposobach restrukturyzacji czytaj TUTAJ oraz powinien liczyć się z ograniczeniami dotyczącymi możliwości prowadzenia egzekucji.

Podsumowanie

Z powyższego wynika, że sukces restrukturyzacji nie leży wyłącznie w dobrze przygotowanym wniosku restrukturyzacyjnym, planie restrukturyzacyjnym oraz w propozycjach układowych, ale również (jak nie przede wszystkim) w podejściu dłużnika, który aktywnie, rzeczowo i uczciwie na każdym etapie będzie przekonywał wierzycieli do tego, że warto obdarzyć go „kredytem” zaufania.

 

Opublikował:
Piotr Olewniczak - radca prawny
Author: Piotr Olewniczak - radca prawny
O Autorze
radca prawny – członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Świadczy pomoc prawną w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych. Poza wykształceniem prawniczym posiada wykształcenie rolnicze i prowadzi własne gospodarstwo rolne. Reprezentuje kancelarię Czarnocki Olewniczak Restrukturyzacja i Upadłość.
wiecej
Ostatnio opublikowane artykuły tego autora

TOP 10

 NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

kategoria Prawo
swiatrolnika.info logo swiatrolnika.info

ZNAJDŹ NAS W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Dołącz do rolniczej społeczności Świata Rolnika

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.