Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Świat Rolnika 04-01-2017 09:55:58

Resort rolnictwa o uproszczeniu wniosków o płatności

Resort rolnictwa o uproszczeniu wniosków o płatności

 

Informacja udzielona prze resort rolnictwa jest odpowiedzią na wniosek Zarządu KRIR dotyczący uproszczenia wniosków o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Zgłoszono go w listopadzie ubiegłego roku w związku z faktem, że praktycznie w większości przypadków rolnicy co roku zgłaszają te same działki. Zarząd KRIR zaproponował, by we wnioskach wpisywać tylko te działki, których powierzchnia się zmieniła.

W związku z powyższym resort rolnictwa poinformował, że w 2017 r. we wnioskach o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego zaplanowane zostały następujące zmiany:

  1. wprowadzenie systemu, o którym mowa w art. 21 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 809/2014, dla rolników ubiegających się o płatności do owiec i płatności do kóz (tzw."bezwnioskowe" ubieganie się o płatności do owiec i płatności do kóz), co wyeliminuje obowiązek wypełniania przez rolnika Oświadczenia o zwierzętach zadeklarowanych do płatności oraz ograniczy stosowanie kar administracyjnych, wynikających z błędnie deklarowanych o Oświadczeniu zwierząt. Jednocześnie w przypadku płatności do owiec oraz płatności do kóz, zgłoszenie do systemu IRZ faktu, że zwierzę opuściło gospodarstwo, zastąpi pisemne wycofanie wniosku, zgodnie z art. 3 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia nr 809/2014.
  2. usunięcie sekcji "Liczba posiadanych zwierząt, do których mają zostać przyznane płatności", w której była wpisywana zbiorcza liczba zwierząt deklarowanych do płatności.
  3. przeniesienie treści pola 08 stanowiącego oświadczenie rolnika, że jest rolnikiem aktywnym zawodowo do sekcji IX „Oświadczenia i zobowiązania". Powyższa zmiana wyeliminuje obowiązek wskazywania działalności w przypadku rolnika, który jest aktywny zawodowo, a jednocześnie administruje portem lotniczym lub stałymi terenami sportowymi i rekreacyjnymi lub wodociągami lub świadczy usługi przewozu kolejowego lub w zakresie obrotu nieruchomościami.
  4. dodanie nowej sekcji dotyczącej płatności dla młodych rolników, w której rolnik zawarłby oświadczenie będące podstawą weryfikacji spełniania kryterium przyznania płatności dla młodych rolników. W przypadku rolników pozostających w związku małżeńskim wnioskodawca zobowiązany byłby do wskazania nr PESEL małżonka i nie byłoby konieczności dołączania do wniosku dodatkowych dokumentów w zakresie płatności dla młodych rolników.
  5. odstąpienie od obowiązku podpisywania załączników graficznych. Rolnik składając wniosek podpisywałby się pod oświadczeniem zawartym w części IX wniosku i jednocześnie oświadczałby, że wyrysowane przez niego na materiale graficznym działki rolne są zgodne z faktycznym sposobem ich użytkowania.

Odnosząc się natomiast do postulatu dotyczącego "wpisywania we wnioskach tylko tych działek, gdzie zmieniła się powierzchnia, reszta powinna być wypełniania" MRiRW wyjaśnia, że zgodnie z informacjami przekazanymi przez ARiMR, w spersonalizowanych wnioskach o przyznanie płatności na 2017 r. spersonalizowane zostaną działki rolne z grupą upraw JPO, JPO_Z, JPO_L, TUZ, TUZ_C i Chmiel. Wskazany zakres personalizacji umożliwi rolnikom posiadającym gospodarstwa o powierzchni nieprzekraczającej 10 ha gruntów ornych złożenie wniosku bez konieczności wprowadzania zmian (w takich przypadkach będzie wymagane jedynie podpisanie przesłanego przez Agencję formularza wniosku spersonalizowanego). Należy nadmienić, że ww. rolników nie obejmuje obowiązek dywersyfikacji upraw i w takich gospodarstwach, co do zasady, coroczne deklaracje nie ulegają zmianie.

 

ARiMR na 2017 r. planuje wdrożenie nowych funkcjonalności, które spowodują, że aplikacja e-Wniosek umożliwiająca składanie wniosków o przyznanie płatności drogą elektroniczną, stanie się intuicyjna i bardziej przyjazna użytkownikowi. Składając wniosek za pośrednictwem Internetu nastąpi weryfikacja wprowadzanych danych już na etapie wypełniania e-Wniosku. Ponadto użytkownik zostanie powiadomiony o stwierdzonych błędach/rozbieżnościach. To rozwiązanie zminimalizuje ryzyko sankcji i zmniejszeń płatności.

 

W MRiRW rozpoczęto prace nad zmianą rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 353). Zmiany zaproponowane w projekcie mają na celu uproszczenie zasad logowania się do systemu informatycznego Agencji (aplikacji e-Wniosek). Wnioskowanie o nadanie loginu i kodu dostępu ma odbywać się również drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie internetowej Agencji. Obecnie wniosek o nadanie loginu i kodu dostępu można składać do kierownika biura powiatowego tylko w wersji papierowej.

 

krir.pl/AZK/Fot. pixabay.com


Polecane z kategorii Rolnictwo i uprawa
BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.