O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Rynek mleczarski — fakty, wiadomości, opinie

05-10-2021

Autor: Świat Rolnika

(O)ceny rolnicze: Handel zagraniczny na rynku mleka

Jak prezentował się handel zagraniczny na rynku mleka? Co z pomocą dla poszkodowanych rolników? Jak kształtowały się ceny produktów gotowych oraz jakie są nowatorskie metody badania jakości mleka? Na “(O)ceny rolnicze” zaprasza prezes Polskiej Grupy Mleczarskiej Jarosław Malczewski.

Handel zagraniczny na rynku mleka w Polsce

Rynek mleka w ubiegłym tygodniu pozostawał cały czas we wzrostowej fazie cyklu. Handel zagraniczny na rynku mleka również notował wzrosty.

W okresie siedmiu miesięcy 2021 roku zwiększyły się przychody z eksportu produktów mlecznych, uzyskane przez krajową branżę mleczarską. Jak wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Finansów, w okresie styczeń-lipiec 2021 r. wartość wysyłki produktów mlecznych z Polski wyniosła 1,5 miliarda euro - 7 miliardów złotych i była o 6,5% większa niż w analogicznym okresie 2020 roku. Jednocześnie na przywóz tego asortymentu wydatkowano 0,7 miliarda euro - 3,2 miliarda złotych, a zatem więcej o 7% niż w miesiącach styczeń-lipiec 2021.

– tłumaczy Jarosław Malczewski.

Handel zagraniczny na rynku mleka skupiał się przede wszystkim na wysyłkach do krajów Unii Europejskiej.

Produkty mleczne z Polski eksportowane były głównie do UE-27. W okresie styczeń-lipiec 2021, udział tych krajów w wartości wywozu wyniósł 64%, a wpływy uzyskane z wywozu zwiększyły się o 10% do 990 milionów euro. Najważniejszymi odbiorcami produktów mlecznych były: Niemcy z 19% wartości i 297 milionów euro, Czechy z 6% i 93 miliony euro, Włochy z 6% i 86 milionami euro, Niderlandy z 5% i 70 milionami euro, oraz Rumunia z 4% i 59 milionami euro.

– dodaje Jarosław Malczewski.

 (O)ceny rolnicze: Aktualne ceny mleka surowego w Polsce

Handel zagraniczny na rynku mleka i kraje pozaunijne

Handel zagraniczny na rynku mleka odbywał się również do krajów nienależących do Unii Europejskiej.

Udział wysyłki artykułów mleczarskich do krajów WNP był relatywnie nieznaczny i w okresie siedmiu miesięcy 2021 r, wyniósł 5%. Całkowita wartość wyeksportowanych produktów do WNP ukształtowała się na poziomie 73 milionów euro, czyli niższym o 15% niż w okresie styczeń-lipiec 2020. Produkty mleczne dostarczano przede wszystkim na Ukrainę - 4% wartości wywozu i 63 miliony euro. Udział krajów pozaunijnych, ale nienależących do WNP w wywozie produktów mlecznych wyniósł 31% wobec 32% rok wcześniej.

– tłumaczy Jarosław Malczewski.

Poza krajami WNP, handel zagraniczny skupiał się przede wszystkim na dostawach do Wielkiej Brytanii i Chin.

Największy udział miały Chiny i Wielka Brytania - po około 5% wartości wywozu, to jest odpowiednio 85 milionów i 83 miliony euro, a także Algeria - 4% i 65 milionów euro oraz Arabia Saudyjska - 2% i 33 miliony euro. Wpływy uzyskane z eksportu osiągnęły 479 milionów euro, a więc o 3% więcej niż w okresie styczeń-lipiec 2020.

– wskazuje Jarosław Malczewski.

swiatrolnika.info 2023