O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Rynek mleczarski — fakty, wiadomości, opinie

21-03-2023

Autor: Świat Rolnika

Ceny mleka w skupie znów spadają! Skąd taki drastyczny spadek?!

Jeszcze pod koniec zeszłego roku przeciętne ceny mleka w skupie w Polsce były równe tym notowanym w Unii Europejskiej.

Jak wskazuje w (O)cenach Rolniczych Jarosław Malczewski, prezes Polskiej Grupy Mleczarskiej, wedle raportu opublikowanego przez działające przy Komisji Europejskiej Obserwatorium Rynku Mleka (ORM) w lutym 2023 r. odnotowano spadek ceny mleka w skupie na poziomie 2,66%. Zmiany te doprowadziły do wyceny mleka na poziomie 0,548 euro za kg (2,65z4 netto za litr). 

Spadki na rynku mleka

Na rynku polskim zmiany były jednak bardziej widoczne, zwłaszcza w obszarze mleka przerzutowego, które w lutym wyceniono jedynie na 1,50 zł netto za litr. Średnia cena mleka w skupie wypłacona przez podmioty skupujące w poprzednim miesiącu nie jest jeszcze znana, ale szacunkowo można przyjąć, że osiągnie poziom ok. 2,30 zł netto za litr. 

,,Z całą pewnością zarówno ceny mleka przerzutowego, jak i skupowego są pod dużą presją rosnących kosztów przetwórstwa, co stawia mniejsze spółdzielnie mleczarskie oraz jej dostawców w trudnej sytuacji, z której trudno będzie wyjść” – wskazuje Malczewski.

Ceny mleka w skupie znów spadają

Warto przypomnieć, że jeszcze w grudniu 2022 r. przeciętne ceny mleka w skupie w Polsce były równe tym notowanym w Unii Europejskiej. Co zatem wydarzyło się, że cena mleka w skupie spadła w Polsce tak drastycznie, a w UE mówi się jedynie o delikatnej korekcie cen?

,,Przyczyn tego stanu rzeczy należy upatrywać w słabości naszych relacji z sieciarni handlowymi oraz ochrony rynku przed dostępem mocnych graczy, którzy mając wielką przewagę kapitałową i liczne przywileje działają w zupełnie innych warunkach konkurencyjnych. Na Zachodzie Europy przedsiębiorstwa mleczarskie oraz producenci mleka są wspierani, poprzez wyższe niż w Polsce, dopłaty bezpośrednie, preferencje w zakresie kredytów bankowych oraz mechanizmy stabilizujące ceny nośników energii. Dzięki temu przedsiębiorstwa te są w stanie dostarczyć do Polski sery w cenie 3-3,2 euro za kg, a przy tym zapewnić wyższe ceny mleka w skupie producentom. Wstępując do Unii Europejskiej zgodziliśmy się na uwspólnotowienie rynku godząc się również na nierówną konkurencję” – dodaje ekspert.

Zobacz także: Prognozy produkcji mleka zmienione. Ministerstwo planuje nowy Fundusz

swiatrolnika.info 2023