O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Rynek mleczarski — fakty, wiadomości, opinie

23-09-2020

Autor: Świat Rolnika

ASF w Niemczech – jak wpłynął na sytuację na rynkach wieprzowiny?

10 września 2020 roku stwierdzono pierwszy przypadek ASF w Niemczech u dzika. Jak wpłynęło to na rynki wieprzowiny? Jakie są obecnie ceny wieprzowiny i żywca wieprzowego w Europie i Polsce? Jak wygląda sytuacja z ASF w Polsce? Na te pytania odpowiedziała Jolanta Ciechomska z Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego w najnowszym programie Instytutu Gospodarki Rolnej "(O)ceny rolnicze".

ASF w Niemczech – wykryte przypadki spowodowały wiele zmian na rynkach

Jolanta Ciechomska na wstępie zaznacza, że pierwsze przypadki ASF w Niemczech odbiły się znacząco na sytuacji na rynkach wieprzowiny:

10 września 2020 roku stwierdzono w Niemczech przypadki Afrykańskiego Pomoru Świń. Skutkowało to natychmiastowym wstrzymaniem eksportu na rynki azjatyckie w tym do Chin, Japonii oraz Korei Południowej, a także nagłe obniżenie cen żywca wieprzowego.

Wspomina ona również o wpływie wykrycia przypadków ASF w Niemczech na ceny wieprzowiny:

Przez ostatnie dziewięć tygodni ceny na niemieckiej giełdzie kształtowały się na poziomie 1,47 euro według wagi WBC za kilogram, a wystąpienie przypadków ASFu spowodowało obniżenie cen o 20 eurocentów. Należy tutaj wspomnieć, że Niemcy są największym unijnym producentem i eksporterem wieprzowiny. Natomiast drugie po Hiszpanii jako kraj, który eksportuje najwięcej wieprzowiny do Chin. Ta sytuacja spowoduje na pewno skutki w długiej perspektywie, ponieważ Chiny nie będą miały w najbliższym czasie dostawcy mięsa wieprzowego. Echem odbiła się również ta sytuacja na polskim rynku, ponieważ wystąpienie przypadków ASF w Niemczech spowodowało nagłe obniżenie cen żywca wieprzowego na krajowym rynku o średnio 60 groszy za kilogram.

Oglądaj też: Cezary Kaźmierczak (ZPP) o Piątce dla zwierząt: nikt nie będzie chciał inwestować w polską produkcję rolną

ASF w Niemczech – jak wygląda sytuacja w Polsce?

Oprócz sytuacji związanej z przypadkami ASF w Niemczech Jolanta Ciechomska z Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego odniosła się również do aktualnych przypadków ognisk w Polsce:

Niepokojący jest również fakt, że w Polsce mamy obecnie stwierdzonych 90 ognisk Afrykańskiego Pomoru Świń. 88 ognisko stwierdzono w województwie Wielkopolskim, które do tej pory nie było objęte strefami, co będzie skutkowało na pewno negatywnymi efektami dla rolników. Zostaną wyznaczone nowe strefy, a to wiąże się natomiast z tym, że ceny świń z tych stref charakteryzują się niższą ceną niż z terenów, które nie są objęte strefami.

swiatrolnika.info 2023