movie-icon

Video

Talk icon

POLSKA NA SERIO – POLITYKA

08-12-2021

Autor: Sebastian Wroniewski

Polityka podatkowa w Polsce – wybrać liberalizm czy socjalizm?

Czy polityka podatkowa powinna być nakierowana na liberalizm? Gościem Łukasza Warzechy w Polska na Serio BIZNES jest Paweł Musiałek z Klubu Jagiellońskiego.

Wiele organizacji i osób ma różne poglądy na temat podatków, ich liberalizacji lub zaostrzania. Ważna jest jednak debata i wymienianie się różnymi spostrzeżeniami na ten temat. Gość Łukasza Warzechy widzi, że w Polsce coraz mocniej zaczyna dominować antyliberalna polityka lewicowych ekonomistów.

Polityka podatkowa w Polsce

Polityka podatkowa wymaga rozstrzygnięcia przede wszystkim problemów podatkowych, które decydują o jej treści i kierunkach.

,,Mam wrażenie, że w ostatnich latach coraz silniej obecny jest taki nurt antyliberalny, ale na pewno nieliberalny. To nie musi być na mocnej kontrze tożsamościowo wręcz antyliberalnej, ale faktycznie istnieje w debacie publicznej coraz silniejsze przekonanie, że nawet jeżeli ten ułomny liberalizm III RP jakoś tam funkcjonował i przynosił Polsce owoce i faktycznie jak zobaczymy sobie na wskaźniki gospodarcze PKB, to Polska się rozwijała w ostatnich 30 latach bardzo dynamicznie, to jednak ten model rozwojowy już przestaje być aktualny i on wymaga dzisiaj takiego przewartościowania" – mówi Paweł Musiałek.

Jak mówi redaktor Warzecha, w Polsce prawdziwego liberalizmu nigdy nie było. Zdaniem Warzechy, to co jest uważane za ułomnych liberalizm, tak naprawdę jest łżeliberalizmem, bo w dużej mierze nigdy prawdziwym liberalizmem nie było. Nigdy nie było równego pola gry dla wszystkich podmiotów, bo zawsze względy polityczne grały rolę. Przykładem, kiedy naprawdę zdolni ludzie byli z powodów politycznych niszczeni, jest Roman Kluska. Jest on najbardziej znanym tego przykładem, ale prawdopodobnie jednym z setek takich osób.

Zmiana wśród młodych

Zdaniem Pawła Musiałka, to, co dzisiaj jest mocno przewartościowane w Polsce, to przede wszystkim podejście podatków.

,,Oczywiście się zgadzam, że jakbyśmy zobaczyli na politykę gospodarczą III RP, to jest tam wiele wyłomów z tego liberalnego kursu, bo przecież też udział państwowych przedsiębiorstw w gospodarce był wysoki i dalej jest nie najniższy. Natomiast jeśli chodzi o podatki, to ja mam wrażenie, że ten trend na redystrybucję i na podkreślanie, że polski system podatkowy sprzyja najbogatszym, a nie najbiedniejszym, jest czymś, co się faktycznie przebija dość mocno i to też widać szczególnie po ekonomistach młodego pokolenia. To młode pokolenie jest mocno wyczulone i mocno wrażliwe na tę wersję redystrybucyjną i też uzasadniają to nie tylko etyką, ale też pokazują, że tak naprawdę zmniejszenie obciążeń podatkowych na tych najbiedniejszych, ono też lepiej pracuje gospodarczo, ponieważ ubożsi ludzie po prostu wydają więcej pieniędzy" – tłumaczy Paweł Musiałek.

swiatrolnika.info 2023