O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

POLSKA NA SERIO – POLITYKA

02-08-2021

Autor: Świat Rolnika

Maciej Rataj – czołowa postać ruchu rudowego. Wyjaśnia dr Mateusz Ratyński w rozmowie z O. Pochwatem

Maciej Rataj to czołowa postać polskiego ruchu ludowego. Urodził się 19 lutego 1884 r. w Chłopach. Dzięki uporowi i ciężkiej pracy pokazał, że awans społeczny chłopa i wsi jest możliwy. Za swoją patriotyczną postawę został aresztowany a następnie zamordowany przez Niemców dnia 21 czerwca 1940 r. w Palmirach.
O postaci Macieja Rataja Oliver Pochwat rozmawia z dr. Mateuszem Ratyńskim.

Maciej Rataj – od chłopa do polityka

Maciej Rataj to czołowy polityk okresu II RP, który pokazał, że awans społeczny jest możliwy. Jego chłopskie pochodzenie nie przeszkodziło mu w osiągnięciu sukcesu. Jego kariera parlamentarna rozpoczyna się 26 stycznia 1919 r. gdy został wybrany na posła w Sejmie Ustawodawczym z zamojskiej listy PSL "Wyzwolenie". W pierwszym parlamencie został oddelegowany do komisji konstytucyjnej, oświaty i sprawa zagranicznych. Dzięki swojej ciężkiej pracy, wytrwałości dość szybko zyskał opinie jednego z lepszych specjalistów. To właśnie on przyczynił się do opracowania Konstytucji Marcowej z 1921 r.

W wyborach parlamentarnych w listopadzie 1922 r. uzyskał mandat poselski, kandydując z listy PSL "Piast". 1 grudnia 1922 r. dzięki wsparciu prawicy wybrany został marszałkiem Sejmu.

Po zabójstwie Gabriela Narutowicza zgodnie z Konstytucją Marcową jako marszałek Sejmu przejął obowiązki głowy państwa. Tego samego, 16 grudnia 1922 r. powierzył gen. Władysławowi Sikorskiemu misję tworzenia rządu.

Czytaj także: #NowyŁad – rządowy walec na polskich przedsiębiorców

Maciej Rataj – Zamach Majowy

Maciej Rataj przez cały okres swojej kariery parlamentarnej dał się poznać jako człowiek, który łączył wszystkie strony polityczne. Niejednokrotnie występował w roli mediatora. Swoim autorytetem rozwiązywał konflikty na linii Naczelnik Państwa a Sejm. Potrafił również znaleźć porozumienie z duchowieństwem.
Zamach Majowy był dla Macieja Rataja ciosem w serce. Jako umiarkowany zwolennik Marszałka Piłsudskiego podjął się trudnego zadania mediacji między siłami rządu a zwolennikami Sanacji. Jak oceniają historycy, wszystko, w co wierzył i na czym opierał swoją wizję państwa runęło jak domek z kart. Od tego czasu jego ocena osoby marszałka stopniowo się pogarszała. W 1929 na zjeździe PSL "Piast" mówił:

W Polsce od trzech i pół lat żyjemy bez prawa, połamano konstytucję, połamano ustawy. To nie dyktatura. Mamy dyktaturę we Włoszech, mamy w Hiszpanii, ale mamy i prawo. W Polsce od trzech lat nie wie się, co będzie za 24 godziny... W Polsce nie wie się, co będzie jutro, to wszystko zależy od samowładztwa...

Maciej Rataj II – wojna światowa.

Maciej Rataj w przeciwieństwie do wielu działaczy politycznych postanowił zostać w Polsce. Aktywnie włączył się w budowanie struktur konspiracyjnych. Zaangażował się w powstanie Głównej Rady Politycznej przy Służbie Zwycięstwu Polski.

Za swoją patriotyczną postawę został aresztowany a następnie zamordowany przez Niemców dnia 21 czerwca 1940 r. w Palmirach.
O postaci Macieja Rataja Oliver Pochwat rozmawia z dr. Mateuszem Ratyńskim.

swiatrolnika.info 2023