movie-icon

Video

Talk icon

POLSKA NA SERIO – POLITYKA

23-06-2021

Autor: Sebastian Wroniewski

Jawność rozpraw w Polsce – dlaczego ten temat jest tak bardzo istotny?

Czy jawność rozpraw to bardzo istotny temat, który wpływa na polskie społeczeństwo? Jak zmiana przepisów mogłaby pomóc wymiarowi sprawiedliwości, w budowaniu pozytywnej opinii? O tym wszystkim z Łukaszem Warzechą w programie Polska na Serio BIZNES porozmawia Bartosz Pilitowski z Fundacji Court Watch Polska.

Jawność rozpraw to temat ważny dla społeczeństwa

Fundacja Court Watch Polska walczy o jawność rozpraw w Polsce. Dzięki takiemu rozwiązaniu na salę sądową będą mogły wejść wszystkie zainteresowane osoby. Dlaczego jednak ten temat jest tak ważny i jak może wpływać na polskie sądownictwo?

Świadkowie, strony są na rozprawie najważniejsi, ale wystarczający byliby do sprawiedliwego rozstrzygnięcia sprawy, gdyby ludzie byliby idealnie. Niestety ludzie nie są idealni, a sędziowie to ludzie. Jawność rozpraw służy przede wszystkim społecznej kontroli tego, jak władza sądownicza jest sprawowana. Sędziowie to tylko ludzie i mogą się mylić, mogą być zmęczeni, mogą nawet ulegać jakieś presji i to niekoniecznie korupcyjnej, ale na przykład takiej presji ze strony mediów albo grup interesów. Obecność samego społeczeństwa na sali rozpraw pozwala społeczeństwu kontrolować to, jak sąd faktycznie działa i jak traktuje strony, czy rzeczywiście traktuje je równo i czy traktuje z godnością.

– tłumaczy Bartosz Pilitowski.

"Ministerstwo rolnictwa nie działa!" Agrounia przeciw Pudzie

Jawność rozpraw pomoże sądownictwu

Ponadto jawność rozpraw, o które walczy Court Watch Polska, mogłaby pomóc samemu sądownictwu, które nie ma obecnie zbyt pozytywnej opinii w społeczeństwie.

Jawność rozpraw służy temu, żebyśmy sami mogli się przekonać, że sądy działają sprawiedliwie w naszym imieniu. Pamiętajmy, że władza sądownicza w Polsce od dwóch pozostałych różni się przede wszystkim sposobem powoływania, czyli sędziowie nie mają tej legitymacji demokratycznej tak jak parlamentarzyści, prezydent czy rząd. Są wybierani w takiej procedurze, w której dominujący głos mają sami sędziowie, a w efekcie samo społeczeństwo nie ma bezpośredniego wpływu na to, kto zostaje sędzią. Żeby budować to zaufanie do władzy sądowniczej, potrzebne jest, aby społeczeństwo mogło widzieć, jak sprawiedliwość jest sprawowana. Zgodnie z taką maksymą sprzed 100 lat, że nie wystarczy, żeby „sprawiedliwości stało się zadość”, musi ,,być widać, że sprawiedliwości stało się zadość”. Służy to przede wszystkim kontroli, ale również budowaniu zaufania, że wymiar sprawiedliwości działa właściwie.

– dodaje Pilitowski.

swiatrolnika.info 2023