movie-icon

Video

Talk icon

POLSKA NA SERIO – (O)CENY

14-09-2021

Autor: Sebastian Wroniewski

(O)ceny rolnicze: Żywność ekologiczna – szansa dla mleczarstwa?

Czy żywność ekologiczna jest szansą dla mleczarstwa w Polsce? Dlaczego konsumenci wybierają nadal żywność konwencjonalną? Jakie były notowania cen produktów gotowych w Polsce i produktów gotowych GDT? Na “(O)ceny rolnicze” zaprasza prezes Polskiej Grupy Mleczarskiej Jarosław Malczewski.

Żywność ekologiczna coraz popularniejsza

Żywność ekologiczna jest coraz popularniejsza, ale nadal jest droższa niż żywność konwencjonalna, ponieważ jej produkcja i dystrybucja są nieporównywalnie droższe.

Tylko w przypadku ceny skupu mleka, ceny mleka organicznego są średnio o około 30% wyższe, a zakup surowca stanowi jedynie 65% kosztów produktu gotowego. Jeśli chodzi o sytuację w ostatnich latach, to w Europie nasilił się trend promowania żywności bez GMO. W Unii Europejskiej kolejnym etapem jest rozwój właśnie mleka organicznego, a kluczem do sukcesu tego przedsięwzięcia jest przekonanie konsumentów, że mleko wyprodukowane od ”szczęśliwej krowy” jest zdrowsze i smaczniejsze. Jest to temat niezwykle trudny i wymaga nie tyle konkretnych działań, a bardziej wieloletniej strategii.

– tłumaczy Jarosław Malczewski z Polskiej Grupy Mleczarskiej.

(O)ceny rolnicze: Notowania cen produktów gotowych w Polsce i UE

Żywność ekologiczna wciąż zbyt droga

Żywność ekologiczna jest zbyt droga nie tylko dla polskich konsumentów, ale również dla klientów na całym świecie. Konsumenci wolą wybrać tańszą, konwencjonalną żywność.

Warto wspomnieć o tych aspektach finansowych, bowiem wysokie ceny są barierą dla żywności ekologicznej, nie tylko w naszym kraju, ale w ogóle na świecie. Istnieje taka zależność pomiędzy poziomem zamożności, a udziałem w żywności ekologicznej w wydatkach na żywność ogółem. Nawet w tych krajach wysoko rozwiniętych, takich jak Niemcy czy Francja, udział tej żywności w stosunku do żywności ogółem, stanowił niestety tylko około 10%, a konsumenci dokonujący w decyzji pomiędzy zakupem dwóch produktów poza własnymi preferencjami, patrzą na niestety stosunek cen. I tu nie jest istotny tylko poziom cen tej żywności ekologicznej, ale cen żywności ekologicznej w stosunku do żywności konwencjonalnej. Jeśli ta różnica staje się zbyt duża, to producent naturalnie wybiera żywność konwencjonalną. W związku z tym, żeby ten efekt i tę sytuację poprawić, trzeba byłoby zweryfikować stosunek cen pomiędzy żywnością konwencjonalną w stosunku do żywności ekologicznej, co uchroni dokonywanie wyboru przez konsumenta właśnie tej żywności.

– dodaje Jarosław Malczewski.

swiatrolnika.info 2023