O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

POLSKA NA SERIO – DEBATY

05-05-2022

Autor: Jacek Podgórski

Debata IGR: Krajowy Plan Strategiczny – co dalej?

Jakie zmiany powinny zostać wprowadzone w Krajowym Planie Strategicznym? Co zrobi Komisja Europejska? Te inne tematy w dzisiejszej debacie IGR. 

Gośćmi Moniki Przeworskiej są dziś Jarosław Sachajko (Kukiz’15 – Demokracja Bezpośrednia), Anna Gembicka (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi), Anna Bryłka (Konfederacja), Daniel Oliszewski (Nowa Lewica) i Jarosław Rzepa (Polskie Stronnictwo Ludowe).

Debata IGR oscylować będzie dziś wokół dwóch ważkich tematów: 
1. Komisja Europejska vs Polska w kwestii Polskiego Krajowego Planu Strategicznego – jakie zmiany będziemy zmuszeni wprowadzić? Jakie zmiany powinny zostać wprowadzone? 
2. Polityka promocji polskiej żywności- czy jest realizowana właściwie?

Debata IGR – co dalej z Planem Strategicznym?

Plan Strategiczny WPR jest podstawą do ubiegania się przez Polskę o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Wsparcie będzie skierowane głównie do rolników, ale także do przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego. Budżet Planu Strategicznego wynosi ponad 25 mld euro, z czego na płatności bezpośrednie przeznaczonych zostanie ponad 17 mld euro.

Plan Strategiczny WPR będzie wspierać zrównoważony rozwój polskich gospodarstw, sektora przetwórstwa oraz poprawę warunków życia i pracy w małych miejscowościach wiejskich. Wspierane będą zrównoważone metody gospodarowania, przyjazne klimatowi i środowisku. Chodzi o ochronę wody, gleby i powietrza oraz dbanie o bioróżnorodność. Plan będzie sprzyjać produkcji i wykorzystaniu energii odnawialnej. Wzmacniana będzie różnorodność gospodarcza, w tym biogospodarka.

Pomoc obejmie konkurencyjne rolnictwo zapewniające długoterminowe bezpieczeństwo żywnościowe. Jednym z podstawowych elementów przyczyniających się do utrzymania żywotności ekonomicznej gospodarstw są płatności bezpośrednie. W Polsce mają one wspierać w szczególności małe i średnie gospodarstwa rolne, zaliczane do gospodarstw rodzinnych.

W komunikacie CIR zapewniono, że od 2023 r., dzięki utrzymaniu uzupełniającej płatności podstawowej oraz zwiększeniu środków na tzw. płatność redystrybucyjną, średni poziom wsparcia na hektar w gospodarstwach do 50 ha, czyli dla 97 proc. gospodarstw będzie wyższy od średniej dla UE.

Czytaj także: Debata IGR: Plaga blokad inwestycji rolnych w Polsce

PAP/fot. AR
 

swiatrolnika.info 2023