O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

POLSKA NA SERIO – DEBATY

30-06-2022

Autor: Magdalena Podgórska

Debata IGR: Czy rolnicy mają szansę w starciu z sieciami handlowymi?

Jak poprawić pozycję rolnika w łańcuchu dostaw? Jak ukrócić wykorzystywanie nieuczciwej przewagi kontraktowej? O tym dzisiejsza debata IGR. 

Gośćmi Moniki Przeworskiej w Debacie IGR będą dziś: Jarosław Sachajko (Kukiz’15 – Demokracja Bezpośrednia), Mirosław Maliszewski (Polskie Stronnictwo Ludowe, prezes Związku Sadowników RP), Anna Gembicka (Prawo i Sprawiedliwość, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi), Daniel Oliszewski (Nowa Lewica), Marcin Wroński (Partia Republikańska, Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa). Dyskusja dotyczyć będzie dziś następującego tematu: Sieci handlowe vs rolnicy czyli jak poprawić pozycję rolnika w łańcuchu dostaw. Debata IGR startuje już dziś o 19.00 na portalu swiatrolnika.info oraz na naszym kanale w serwisie YouTube. Zachęcmy także do obejrzenia wcześniejcyh debat

Polska na froncie walki z nieuczciwą przewagą kontraktową 

W Polsce od dnia 12 lipca 2017 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Ustawę stosuje się do umów nabycia produktów rolnych lub spożywczych, z wyłączeniem dostaw bezpośrednich zawieranych między nabywcami tych produktów a ich dostawcami. Ustawa zakazuje nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej nabywcy względem dostawcy oraz dostawcy względem nabywcy.

Przewagą kontraktową w rozumieniu ustawy jest występowanie znacznej w potencjale ekonomicznym nabywcy względem dostawcy albo dostawcy względem nabywcy dysproporcji.
W aktualnie obowiązującej ustawie nie wprowadzono zamkniętej listy nieuczciwych zachowań w relacjach uczestników łańcucha dostaw towarów rolno-spożywczych, określono jedynie, że nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej polega nieuzasadnionym rozwiązaniu umowy lub zagrożeniu rozwiązaniem umowy; przyznaniu wyłącznie jednej stronie uprawnienia do rozwiązania umowy; uzależnianiu zawarcia lub kontynuowania umowy od przyjęcia lub spełnienia przez jedną ze stron innego świadczenia, niemającego rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy czy też na nieuzasadnionym wydłużaniu terminów płatności za dostarczone produkty rolne lub spożywcze.

Rolnicy muszą mierzyć się jednak z szeregiem innych działań, które nieproporcjonalnie silniejsze podmioty wykorzystują w kontaktach handlowych. Jak zmienić tę sytuację? O tym dzisiejsza debata IGR. 

debata IGR

Czytaj także: Debata IGR: Krajowy Plan Odbudowy, a polskie rolnictwo

Fot. AR

swiatrolnika.info 2023