O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

POLSKA NA SERIO - BIZNES

12-01-2023

Autor: Świat Rolnika

UOKiK: Agri Plus wyłudzał od hodowców rekompensaty za ASF

Na początku tygodnia UOKiK w Bydgoszczy nałożył 68 mln zł kary na spółkę Agri Plus. W jaki sposób Urząd dowiedział się o sprawie i jakie zasady naruszyła spółka?

Gośćmi Ewy Zajączkowskiej-Hernik w programie Polska na Serio są dyrektor delegatury UOKiK w Bygdoszczy, Piotr Adamczewski i jego zastępca Jacek Marczak. 

UOKiK nałożył karę na spółkę Agri Plus

W poniedziałek UOKiK nałożył ponad 68 milionów złotych kary na organizatora tuczu trzody chlewnej Agri Plus za wykorzystywanie przewagi kontraktowej. Piotr Adamczewski zapytany o podstawy interwencji Urzędu zaznaczył, że od 2017 roku ma możliwość badania relacji pomiędzy dostawcami a nabywcami produktów rolno-spożywczych

:Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów już od 2017 roku ma możliwość badania relacji pomiędzy dostawcami a nabywcami produktów rolno-spożywczych. Wszystko to dzięki ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej. Na podstawie tych przepisów mamy możliwość sprawdzania, czy relacje te opierają się o uczciwe i zdrowe warunki. Wtedy, kiedy w szczególności nabywcy posiadają silną pozycję rynkową i mogą tę pozycję nieuczciwie wykorzystywać przeciwko dostawcom, zazwyczaj podmiotom o słabszej pozycji i znacznie mniejszym potencjale rynkowym" – powiedział dyrektor delegatury UOKiK w Bydgoszczy. 

Adamczewski wyjaśnił również, że spółka Agri Plus zobowiązywała rolników do uzyskiwania pomocy publicznej, a następnie po jej uzyskaniu, przekazania na rzecz spółki. 

“W umowie na prowadzenie tuczu kontraktowego spółka dodatkowo zobowiązywała rolników do ubiegania się o uzyskanie pomocy publicznej z tytułu rekompensat związanych ze stratami poniesionymi w wyniku rozprzestrzeniania się epidemii ASF i przekazywania ich na rzecz spółki. Ten zapis w umowie został przez nas zakwestionowany jako nieuczciwy” – dodał.

UOKiK o całej sprawie dowiedział się od ARiMR

Zastępca dyrektora delegatury UOKiK w Bydgoszczy wyjaśnił natomiast, że o nieuczciwych praktykach ze strony Agri Plus poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zaznaczył on, że we wszystkich postępowaniach Urząd stara się chronić interes słabszego podmiotu, jak i jego anonimowość w przypadku zgłoszenia.

“Gdy zostaliśmy poinformowani przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, że taki program funkcjonuje i widzą pewne zjawiska, które ich zdaniem zaburzają właśnie ten program pomocowy. Agencja zauważyła rosnące lawinowo ubieganie się przez te podmioty, które współpracują właśnie z dużymi podmiotami skonsolidowanym pionowo czy grupami, m.in. właśnie grupą Animex. Wydawało im się to podejrzane i mieli też informacje od rolników, że ta pomoc może nie trafiać do hodowców bezpośrednio, tylko iść gdzieś dalej – chociaż formalnie adresatami decyzji zawsze jest producent rolny. Natomiast ze względu na tę bliską relację – współpracę w ramach tuczu kontraktowego – ona później była potrącana z wcześniejszych faktur. Także źródłem zgłoszenia była Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z którą byliśmy w ścisłym kontakcie i podjęliśmy szybko działania w celu sprawdzenia tego. Jeżeli chodzi o samych rolników, staramy się w naszych postępowaniach chronić ich i to, aby ten silniejszy odbiorca nigdy nie wiedział, kto nas powiadamia. Tutaj akurat tego zastrzeżenia nie ma, bo to są instytucje państwowe, wiadomo i kto prowadzi ten program. Staramy się tak działać, żeby dojść do informacji, niezależnie czy zawiadomienie jest, czy go nie ma. Tutaj była informacja wiarygodna i sprawdziliśmy” – powiedział Jacek Marczak.

swiatrolnika.info 2023