O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

POLSKA NA SERIO - BIZNES

10-04-2020

Autor: Świat Rolnika

Problemy rolnictwa w dobie kryzysu – debata z ministrem Ardanowskim

Problemy rolnictwa w dobie kryzysu były tematem czwartkowej wideokonferencji organizacji branżowych z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zorganizowanej przez Instytut Gospodarki Rolnej. Spotkanie było kolejną okazją do wymienienia się spostrzeżeniami dotyczącymi problemów polskich rolników w dobie pandemii koronawirusa oraz dynamicznie zmieniającej się sytuacji w rolnictwie. Co zmieniło się w ubiegłym tygodniu? Jak organizacje rolników i przetwórców widzą następne tygodnie? Jakie zagrożenia przed nami?

Problemy rolnictwa w dobie kryzysu

Podczas czwartkowej wideokonferencji pt. “Rolnictwo w czasie kryzysu” zebrani przedstawiciele organizacji branżowych odnieśli się m.in. do sytuacji, jaka panuje w hodowlach koni, branży ogrodniczej, branży drobiarskiej, a także nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt.

Panie Ministrze, bardzo pozytywnie rozniosła się informacja, że Pan Minister Jan Białkowski przejmuje nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. To jest bardzo pozytywna sprawa, bo na dzień dzisiejszy ci ekolodzy nie chodzą po naszych polach i gospodarstwach, natomiast koronawirus zostanie opanowany, dlatego musimy to uregulować.  Zespół parlamentarny tego nie uregulował, choć odbyły się dwa spotkania. Dlatego jest potrzebna interwencja ministerstwa. Byłoby więc bardzo dobrze, gdyby Ministerstwo Rolnictwa przejęło tę nowelizację i ten artykuł 3. ust. 7 został wykreślony

– podkreślił przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, Marian Sikora.

Zobacz także: Polska na serio: państwo nie ma kontroli nad organizacjami ekologicznymi

Problemy rolnictwa w dobie kryzysu – komunikowanie polskich producentów z odbiorcami

Prezes Instytutu Gospodarki Rolnej podkreślił, że wiele problemów udało się już załatwić. Niewątpliwym sukcesem było rozpoczęcie kampanii związanej z patriotyzmem gospodarczym i próba komunikacji polskich producentów z odbiorcami.

Widać, proszę Państwa, że rozmowy z ambasadorami naszego kraju, które prowadził Pan Minister zdają egzamin

– zaznaczył prezes IGR, Szczepan Wójcik.

Mamy sporo zapytań z zagranicy na temat produktów, na które panuje silne zapotrzebowanie, szczególnie na rynkach wschodnich. Widać jak bardzo była potrzebna platforma umożliwiająca komunikacje w czasach pandemii. Musimy jednak z całą pewnością – i cieszę się, że ten element znalazł się w dzisiejszej naszej agendzie – rozmawiać na temat tego, co przyniesie nam czas gdy wrócimy na ryneproblemy rolncictwa wójcikk. Otrzymujemy niestety całą masę sygnałów o próbach przejmowania naszych dotychczasowych rynków przez zagraniczną konkurencję. Obawiam się więc, że samo myślenie o utrzymaniu gospodarstw, o utrzymaniu zatrudnienia, nie jest wystarczające. Musimy wspólnie zastanowić się nad utrzymaniem rynków zagranicznych, które przypominam, dostarczają w wyniku wymiany handlowej ponad 32 mld euro do naszego kraju. Nasi analitycy obserwują od jakiegoś czasu, od czasu rozpoczęcia się pandemii, niebezpieczne ruchy, szczególnie w Internecie, mające za zadanie zdyskredytować nasze produkty rolne u naszych zagranicznych odbiorców. I na to powinniśmy być moim zdaniem przygotowani

– mówił podczas czwartkowej konferencji Szczepan Wójcik.

W wideokonferencji organizacji branżowych wzięli udział:

▪ Jan Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
▪ Agnieszka Maliszewska – Polska Izba Mleka
▪ Szczepan Wójcik – Instytut Gospodarki Rolnej
▪ Jerzy Wierzbicki – Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego
▪ Jacek Zarzecki – Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
▪ Dariusz Goszczyński – Krajowa Rada Drobiarstwa - Izba Gospodarcza
▪ Witold Choiński – Związek Polskie Mięso
▪ Andrzej Jaworski- Izba Gospodarczo Handlowa Rynku Spożywczego
▪ Andrzej Gantner – Polska Federacja Producentów Żywności
▪ Janusz Rodziewicz- Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP
▪ Daniel Żurek – Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych
▪ Wiesław Różański – Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego
▪ Wiktor Szmulewicz – Krajowa Rada Izb Rolniczych
▪ Marian Sikora – Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

Jesteśmy razem i wspólnie będziemy reagować na wyzwania!

Świat Rolnika/MS/Fot. Świat Rolnika

swiatrolnika.info 2023