O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

POLSKA NA SERIO - BIZNES

06-02-2022

Autor: Świat Rolnika

Anna Gembicka: Musimy wyrównać dopłaty rolnikom z poziomu średnich dopłat w UE

Anna Gembicka sekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa w rozmowie z IGR wypowiedziała się na temat wsparcia finansowego dla małych i średnich gospodarstw.

W wywiadzie przeprowadzonym dla Instytutu Gospodarki Rolnej sekretarz stanu odniosła się do wyzwań, jakie czekają MRiRW w kontekście wdrażania nowej Wspólnej Polityki Rolnej. Sekretarz stanu poruszyła również kwestię wypłacania dopłat dla rolników posiadających gospodarstwa do 50 hektarów.

Anna Gembicka: WPR wprowadzi dopłaty ponad średnią unijną

“Jeżeli chodzi o gospodarstwa do 50 ha, to myślę, że najważniejszą kwestią jest wyrównanie dopłat do poziomu średnich dopłat w Unii Europejskiej. Niestety, w poprzednich perspektywach finansowych te dopłaty nie były wyrównane, co powodowało trudniejszą sytuację polskiego rolnictwa, chociażby w kontekście konkurowania z rolnictwem z innych krajów Wspólnoty. Resort rolnictwa zmienił to i już od bieżącego roku wchodzi uzupełniająca płatność podstawowa, która dla gospodarstw do 30 ha wyrówna te dopłaty” – tłumaczy wiceminister rolnictwa.\

“Natomiast od przyszłego roku, czyli od rozpoczęcia nowej perspektywy finansowej – już po reformie Wspólnej Polityki Rolnej – wejdą nowe mechanizmy, które umożliwią wyrównanie dopłat nawet ponad średnią. Dopłaty te wyniosą 102 proc. średniej unijnej” – podkreśliła.

“Przed nami ogromne wyzwanie, jeśli chodzi o przygotowanie się do wdrożenia Wspólnej Polityki Rolnej. Resort rolnictwa bardzo mocno aktywizuje ośrodki doradztwa rolniczego, które są na pierwszej linii kontaktu z rolnikami. Wspomniane już ośrodki doradcze bardzo dobrze spełniły swoją rolę podczas przygotowywania planów bioasekuracyjnych dla rolników, z którymi mieliśmy do czynienia pod koniec zeszłego roku. Warto dodać, że współpraca pomiędzy różnymi instytucjami rolniczymi (ARiMR, ośrodki doradztwa rolniczego, Głównym Lekarzem Weterynarii) pokazuje, że łącząc siły i usprawniając przepływ informacji, możemy jeszcze lepiej wyjść naprzeciw oczekiwaniom rolników” – podsumowała Anna Gembicka.

Nowa Wspólna Polityka Rolna

Proces reformy WPR rozpoczął się w 2018 r., kiedy Komisja Europejska opublikowała swój pierwotny wniosek. W październiku 2020 r. Rada i Parlament Europejski przyjęły swoje stanowiska negocjacyjne, rozpoczynając dziewięć miesięcy negocjacji, których zwieńczeniem było porozumienie polityczne w czerwcu 2021 r. Jednym z kluczowych elementów nowej polityki jest wprowadzenie planów strategicznych na szczeblu państw członkowskich. Rządy krajowe mogą dzięki temu dostosować przepisy WPR do potrzeb społeczności rolniczych we współpracy z władzami lokalnymi i odpowiednimi zainteresowanymi stronami.

Nowa polityka jest również najambitniejszą z dotychczasowych pod względem środowiskowym, gdyż jedną czwartą płatności bezpośrednich przeznaczono na ekologiczne praktyki rolne.
Państwa członkowskie miały czas do 1 stycznia 2022 r. na przedłożenie projektów planów strategicznych. Nowa WPR wejdzie w życie w 2023 r. i będzie obowiązywać do 2027 r.

Czytaj także: Dopłaty 2021 – ponad 12 mld zł zaliczek trafiło na konta rolników

źródła:fot.twitterAGembicka,pixabay

swiatrolnika.info 2023