movie-icon

Video

Talk icon

Relacje i reportaże

15-12-2021

Autor: Tomasz Racki

#EUnitedAgri jednoczy rolników. Wielka akcja na granicach

Inicjatywa #EUnitedAgri zorganizowała wydarzenie, podczas którego rolnicy spotykali się na granicach państw Unii Europejskiej. To wyraz zjednoczenia przedsiębiorców rolnych.

Gospodarze wzajemnie przekazywali sobie flagi państwowe, co ma symbolizować zawarcie silnego sojuszu, którego celem jest realizacja zasady „nic o nas bez nas”.  Przedsiębiorcy rolni nie zgadzają się na wprowadzenie – bez szerokich konsultacji ze środowiskiem – narzucanej im przez instytucje unijne i rządy państw polityki Europejskiego Zielonego Ładu. Nowa strategia wiązać się będzie ze znacznymi spadkami produkcji rolnej, będącymi następstwami ograniczenia możliwości stosowania środków ochrony roślin, nawozów, czy obligatoryjnego przeznaczenia 25 procent areału na produkcję ekologiczną.

Rolnicy jednoczą się na granicach pod szyldem #EUnitedAgri

Jak podkreślają organizatorzy akcji, czyli inicjatywa #EUnitedAgri, spotkania rolników na granicach międzypaństwowych to zaledwie preludium przed wielkim protestem rolników, który pierwotnie odbyć się miał 13. i 14. grudnia w Brukseli. Rolnicy – z uwagi na wzmożone zagrożenie pandemiczne i występujące w wielu krajach liczne obostrzenia – zdecydowali o przełożeniu wydarzenia na początek przyszłego roku.

„W odróżnieniu od części polityków europejskich, którzy chcąc zaspokoić własne ambicje i aspiracje ideologiczne, nasze działania cechują się przede wszystkim odpowiedzialnością. Na co dzień jesteśmy bowiem odpowiedzialni za bezpieczeństwo żywnościowe oraz utrzymanie łańcucha produkcyjnego w złożonym systemie gospodarki rolnej – tym systemie, którego nie rozumieją urzędnicy i komisarze” – powiedział Szczepan Wójcik, pomysłodawca platformy #EUnitedAgri i prezes Instytutu Gospodarki Rolnej.eunitedagri protest rolnikow szczepan wojcik

Rolnicy nie zamierzają tracić czasu i planują znaczne poszerzenie działalności

Na trwającym do późnych godzin nocnych posiedzeniu Zarządu #EUnitedAgri, czyli platformy zjednoczonego europejskiego rolnictwa, w skład której wchodzą organizacje i związki z 13 krajów Unii Europejskiej, podjęliśmy decyzję o przełożeniu zapowiedzianego na 13. i 14. grudnia protestu rolników w Brukseli (…) Czas, jaki zyskaliśmy, planujemy wykorzystać do budowy jeszcze większego poparcia, budowania struktur, zbierania kapitału ludzkiego oraz poszerzenia współpracy z nowymi krajami, tak, aby platforma #EUnitedAgri stała się znaczącą siłą w Unii Europejskiej reprezentacją rolników” – dodał Szczepan Wójcik.

Wyrazem tych dążeń byłą akcja zorganizowana na granicach państwowych krajów Unii Europejskiej. Rolnicy zbierali się między innymi na polsko-niemieckich, duńsko-niemieckich, holendersko-niemieckich czy francusko-holenderskich przejściach granicznych. Jak poinformował Szczepan Wójcik jest to zaledwie jedna z licznych inicjatyw mających dać odpór unijnej polityce klimatycznej, która przyczynia się do obniżania konkurencyjności europejskiego sektora rolnego i stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego Europy.

„Dzisiaj ma miejsce wydarzenie bez precedensu. Dziś Polska łączy się symbolicznie z niemieckimi rolnikami. Jest to odpowiedź na to, co dzisiaj proponuje pochodzący z Polski komisarz Wojciechowski odnośnie strategii Green Deal. Dochodzi do tego, że rolnicy z UE jednoczą się, aby pokazać, że nie ma i nie będzie w Europie miejsca na takie pomysły z Komisji Europejskiej” – podkreślił Szczepan Wójcik.

Zielony Ład, czyli poważne zagrożenie

Strategia Europejskiego Zielonego Ładu, jak podkreślają sami rolnicy, wiązać się może z wynoszącym – w odniesieniu do niektórych sektorów – nawet kilkunastu-kilkudziesięcioprocentowym spadkiem produkcji. Konsekwencją decyzji unijnych urzędników może być niekontrolowany wzrost eksportu taniej i niskiej jakości żywności do Unii Europejskiej, który wpłynie destrukcyjnie na płynność finansową europejskich przedsiębiorstw rolniczych.

Badania prowadzone przez USDA, HFFA Research, unijne Wspólne Centrum Badawcze (JRC), Uniwersytet Kiloński, a także Uniwersytet i Ośrodek Badawczy Wageningen (WUR), korzystające z różnych metodologii, skupiające się na różnych aspektach i ograniczeniach, dochodzą do takich samych wniosków. Unijna produkcja rolna będzie spadać, w niektórych obszarach i w przypadku niektórych produktów spadek ten będzie dość drastyczny. Według najnowszego badania WUR, średnia produkcja spadnie o 10-20 proc., a w przypadku niektórych upraw nawet o 30 proc. Jeśli chodzi o sektor hodowlany, to badanie Uniwersytetu Kilońskiego mówi o średnim 20 proc. spadku unijnej produkcji wołowiny oraz 17 proc. spadku produkcji wieprzowiny.

„Jako prezes Instytutu Gospodarki Rolnej, organizacji, która wyszła z inicjatywą zjednoczenia europejskiego rolnictwa wobec zagrożenia, jakimi są szkodliwe projekty takie jak: zakaz chowu klatkowego, Fit For 55 oraz inne ograniczenia produkcji rolnej, zapewniam, że spotkają się one ze zdecydowaną reakcją unijnych rolników skupionych wokół naszej, zorganizowanej wokół Polski inicjatywy. Uważamy, że grupy antyhodowlane, które dziś działają w Brukseli, mają zbyt duży wpływ na komisarzy oraz unijnych biurokratów. Decyzje podejmowane pod ich wpływem mają destrukcyjny wpływ na rolnictwo i rozwój gospodarczy poszczególnych państw Unii Europejskiej. W odpowiedzi na szkodliwe projekty rolnicy połączyli się.” – powiedział Szczepan Wójcik, inicjator platformy #EUnitedAgri.

Organizatorzy akcji zapowiadają, że podobnych inicjatyw będzie tylko więcej. Działania rolników, którzy pierwszy raz jednoczą się w tak szerokiej formule, nagłaśniane są przez media w całej Europie. Wiąże się to z projektowaniem i wdrażaniem przez kraje członkowskie Planów Strategicznych Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, które w praktyce zaimplementować mają wymogi Zielonego Ładu dla rolnictwa.

„Jesteśmy w ciekawym momencie, w którym zarówno eksperci z organizacji rolniczych działających przy Komisji Europejskiej, jak i niezależni naukowcy z różnych państw UE jednoznacznie mówią, że Europejski Zielony Ład wcale nie będzie dobry dla rolników mieszkających w UE. Komisja Europejska na siłę stara się budować przekaz, że będzie to dobra reforma i wszystkim będzie się żyło lepiej. Nie do końca jest to prawdą” – podkreśliła Monika Przeworska, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej.

Czytaj także: Europejscy rolnicy dziękują Polsce za zjednoczenie pod #EUnitedAgri

swiatrolnika.info 2023