movie-icon

Video

Talk icon

Relacje i reportaże

23-11-2016

Autor: Świat Rolnika

Czy to był dobry rok w rolnictwie? Minister podsumowuje prace resortu

W zakresie eksportu podjęliśmy intensywne działania dotyczące udostępniania rynków rolnych. Sztandarowy był rynek chiński – powiedział podczas rozmowy ze Światem Rolnika Krzysztof Jurgiel.

 

Analiza działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wynikająca z Ustawy o działach administracji rządowej, prowadzona będzie w odniesieniu do wszystkich szczegółowo wymienionych spraw. Musi ona jednak być zogniskowana na ocenie systematycznej i skutecznej realizacji priorytetów ministra Krzysztofa Jurgiela, który stawia za cel poprawę warunków życia rodzin rolniczych oraz innych mieszkańców wsi. Polskie rolnictwo potrzebuje równych warunków konkurencji, stabilizacji ekonomicznej gospodarstw oraz uporządkowania rynków rolnych. Kluczowym zadaniem jest kształtowanie ustroju rolnego tak, aby w strukturze agrarnej gospodarstwa rodzinne miały ugruntowane i trwałe miejsce.

 

Od przejęcia urzędu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez Krzysztofa Jurgiela minęło już 12 miesięcy. Polskie rolnictwo boryka się z wieloma problemami. Zeszły rok nie był również zbyt przychylny: susze, ASF, w dalszym ciągu trwające rosyjskie embargo.

 

Reporter: Paweł Biczak
Zdjęcia i montaż: Janusz Kojro/switrolnika.info

Foto.: swiatrolnika.info

swiatrolnika.info 2023