facebook swiatrolnika.info twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Sebastian Wroniewski 2021-04-28 07:49:49

Ptasia grypa – ważny komunikat dotyczący obszarów wysokiego ryzyka

Ptasia grypa

Ptasia grypa rozprzestrzenia się w Polsce w zatrważającym tempie. W związku z tym Główny Lekarz Weterynarii wyznaczył obszary wysokiego ryzyka wprowadzenia i rozprzestrzenienia się wirusów oraz wprowadził wzmocnione środki bezpieczeństwa biologicznego przeciwko tej groźnej chorobie. W zależności od sytuacji epizootycznej na danym obszarze, zakazy, o których mowa powyżej, może wprowadzić powiatowy lekarz weterynarii lub wojewoda na wniosek wojewódzkiego lekarza weterynarii.

Ptasia grypa – obszary wysokiego ryzyka

Ptasia grypa wciąż rozprzestrzenia się w Polsce. W świetle art. 3 decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1136 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie środków zmniejszających ryzyko i wzmocnionych środków bezpieczeństwa biologicznego oraz systemów wczesnego wykrywania w związku z ryzykiem stwarzanym przez dzikie ptactwo w odniesieniu do przenoszenia wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków na drób, po zasięgnięciu opinii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, Główny Lekarz Weterynarii informuje o wyznaczeniu obszarów wysokiego ryzyka wprowadzenia i rozprzestrzenienia się wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków na terytorium Polski:

 • W województwie mazowieckim:
  a) powiat żuromiński;
  b) powiat mławski;
  c) powiat sierpecki;
 • W województwie wielkopolskim:
  a) powiat kaliski;
  b) powiat wolsztyński;
  c) powiat ostrowski;
  d) powiat ostrzeszowski;
 • W województwie warmińsko-mazurskim:
  a) powiat ostródzki;
  b) powiat iławski;
  c) powiat nowomiejski;
  d) powiat działdowski;
 • W województwie lubuskim:
  a) powiat gorzowski.

Wydobycie bursztynu z przekopu Mierzei Wiślanej jest nieopłacalne

Ptasia grypa – zakazy

Jak informuje Główny Lekarz Weterynari, decyzja wykonawczaPtasia grypa Komisji (UE) 2018/1136 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie środków zmniejszających ryzyko i wzmocnionych środków bezpieczeństwa biologicznego oraz systemów wczesnego wykrywania w związku z ryzykiem stwarzanym przez dzikie ptactwo w odniesieniu do przenoszenia wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków na drób w art. 4 ust. 4 określa środki zmniejszające ryzyko oraz wzmocnione środki bezpieczeństwa biologicznego, które mogą być wdrażane w oparciu o oceny sytuacji epidemiologicznej. Aby ptasia grypa nie rozprzestrzeniała się w Polsce, Główny Lekarz Weterynarii wprowadza środki, które uwzględniają następujące zakazy:

 • utrzymywania kaczek i gęsi razem z innymi gatunkami drobiu, chyba że ryzyko wprowadzenia wirusa uważane jest za nieistotne ze względu na charakterystykę gospodarstwa i stosowane środki zmniejszające ryzyko, które właściwy organ uznaje za wystarczające; lub gatunki drobiu inne niż kaczki i gęsi są wykorzystywane jako zwierzęta wskaźnikowe zgodnie z postanowieniami właściwego organu;
 • utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu, chyba że drób jest chroniony przed kontaktem z dzikim ptactwem za pomocą sieci, dachów, poziomych tkanin lub innych odpowiednich środków zapobiegających temu kontaktowi; lub drób jest karmiony i pojony w zamkniętym pomieszczeniu lub w miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa i tym samym zapobiega kontaktowi dzikiego ptactwa z pokarmem lub wodą przeznaczonymi dla drobiu;
 • korzystania ze zbiorników wodnych znajdujących się na wolnym powietrzu w celach związanych z hodowlą drobiu; chyba że jest to wymagane ze względów związanych z dobrostanem zwierząt w przypadku niektórych gatunków drobiu i zbiorniki te są dostatecznie chronione przed dostępem dzikiego ptactwa;
 • pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników wód powierzchniowych, do których może mieć dostęp dzikie ptactwo; chyba że woda jest poddawana obróbce zapewniającej inaktywację wirusów grypy ptaków;
 • gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach, pokazach, wystawach i imprezach kulturalnych; chyba że takie wydarzenia są organizowane i zarządza się nimi w taki sposób, że ryzyko przenoszenia wirusa przez potencjalnie zakażone ptaki na inne ptactwo jest ograniczone do minimum;
 • wykorzystywania jako wabików ptaków rzędów Anseriformes oraz Charadriiformes; chyba że są wykorzystywane w ramach programu nadzoru pod kątem grypy ptaków prowadzonego zgodnie z art. 4 dyrektywy 2005/94/WE, projektów badawczych, badań ornitologicznych lub wszelkiej innej działalności dozwolonej przez właściwy organ;
 • wypuszczania drobiu w celu odnowy populacji ptaków łownych; chyba że właściwe organy zezwolą na to, pod warunkiem że działania te są prowadzone w oddzieleniu od innych gospodarstw; oraz drób przeznaczony na odnowę populacji został przebadany wirusologicznie zgodnie z rozdziałem IV pkt 4 lit. a) podręcznika diagnostycznego dotyczącego grypy ptaków zawartego w załączniku do decyzji Komisji 2006/437/WE (6) i wyniki tego badania były negatywne, to znaczy nie stwierdzono obecności grypy ptaków w próbkach pobranych z każdej jednostki produkcyjnej w ciągu 48 godzin przed wypuszczeniem tego drobiu.

W zależności od tego czy ptasia grypa nadal będzie rozprzestrzeniać się na danym obszarze, zakazy, o których mowa powyżej, może wprowadzić powiatowy lekarz weterynarii lub wojewoda na wniosek wojewódzkiego lekarza weterynarii.

wetgiw.gov.pl/fot.AR/fot.pixabay

Opublikował:
Sebastian Wroniewski
Author: Sebastian Wroniewski
O Autorze
Wychowany w małym mieście nieopodal Warszawy. Od dziecka pasjonat natury i rolnictwa. Po kilkuletniej przygodzie z dużym miastem powrócił w rodzinne strony, by oddać się pisaniu na bliskie mu tematy. W wolnych chwilach podróżuje po Polsce i świecie.
wiecej
Ostatnio opublikowane artykuły tego autora

swiatrolnika.info logo swiatrolnika.info

ZNAJDŹ NAS W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Dołącz do rolniczej społeczności Świata Rolnika

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.