Portal rolniczy, porady dla rolnika, informacje agro

Autor: Piotr Olewniczak - radca prawny 2021-03-23 14:00:00

Przedmioty majątkowe rolnika niepodlegające zajęciu komorniczemu

Przedmioty majątkowe rolnika

Na podstawie obowiązujących przepisów, rolnicy zyskali silną ochronę przed egzekucją komorniczą. W ramach niniejszego wpisu postaram się przedstawić, jakie składniki majątku rolnika nie podlegają egzekucji i kiedy ograniczenia egzekucji nie będą miały zastosowania.

Składniki majątku rolnika niepodlegające zajęciu

Na wstępie wskazać należy, iż rolników dotyczą regulacje ogólne, dotyczące ochrony przed egzekucją wszystkich dłużników, które są uregulowane w Kodeksie postępowania cywilnego. Dotyczy to przede wszystkim regulacji zawartych w przepisach art. 829 pkt. 3 i 4 oraz art. 831 § 1 pkt 2 i 2a tej ustawy, zgodnie z którymi nie podlegają egzekucji:

 • jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów,
 • narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych,
 • sumy przyznane przez Skarb Państwa na specjalne cele (w szczególności stypendia, wsparcia), chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z urzeczywistnieniem tych celów albo z tytułu obowiązku alimentacyjnego,
 • środki pochodzące z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wypłacone w formie zaliczki, chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z realizacją projektu, na który środki te były przeznaczone.

Zgodnie zaś z art. 32 ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, egzekucji nie podlegają także dopłaty bezpośrednie otrzymywane przez rolników.

Najszerszy katalog przedmiotów należących do rolnika wyłączonych z spod egzekucji określiło jednak Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji. Zgodnie z treścią wskazanego Rozporządzenia, do składników gospodarstwa rolnego, które nie podlegają egzekucji, należy zaliczyć:

 • stado podstawowe zwierząt gospodarskich: bydła mlecznego, bydła mięsnego, koni, kóz, owiec, świń, drobiu i zwierząt futerkowych,
 • zwierzęta gospodarskie, poza stadem podstawowym, w drugiej połowie okresu ciąży i w okresie odchowu potomstwa,
 • stado użytkowe drobiu, co do którego zawarto umowę na dostawę ptaków z tego stada lub produktów pochodzących od tych ptaków,
 • zwierzęta futerkowe, co do których hodowca zawarł umowę na dostawę skór tych zwierząt,
 • rodziny pszczele pszczoły miodnej,
 • podstawowe maszyny, narzędzia i urządzenia rolnicze w ilości niezbędnej do pracy w gospodarstwie, w tym ciągniki rolnicze z maszynami i sprzętem współpracującym, samobieżne maszyny rolnicze niezbędne do uprawy, pielęgnacji, zbioru i transportu ziemiopłodów,
 • silosy na zboża i pasze,
 • zapasy paliwa i części zamienne niezbędne do normalnej pracy ciągnika i maszyn rolniczych na okres niezbędny do zakończenia cyklu produkcyjnego,
 • materiał siewny, zboże i inne ziemiopłody niezbędne do zasiewów lub sadzenia w gospodarstwie rolnym dłużnika,
 • zapasy opału na okres 6 miesięcy,
 • nawozy, środki ochrony roślin,
 • zapasy paszy i ściółki,
 • podstawowy sprzęt techniczny, niezbędny do zakończenia cyklu danej technologii produkcji w przypadku gospodarstwa specjalistycznego,
 • zaliczki na poczet dostaw produktów rolnych,
 • budynki gospodarcze i grunty rolne, niezbędne do hodowli zwierząt w proporcji uzależnionej od wielkości stada podstawowego i niezbędnej nadwyżki inwentarza,
 • budynki gospodarcze magazynowe, składowe, przechowalnie oraz szklarnie, tunele foliowe i inspekty do prowadzenia produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym wraz z wyposażeniem.

Dodatkowo, niezależne od wskazanych wyłączeń, zgodnie z ww. rozporządzeniem egzekucji nie podlega nadwyżka inwentarza żywego ponad stado podstawowe oraz przedmioty, o których mowa w pkt 6, 8, 11-13 i 15 ponad w/w ilości, jeżeli komornik po zasięgnięciu opinii izby rolniczej właściwej ze względu na położenie gospodarstwa rolnego dłużnika, uzna je za niezbędne do prowadzenia tego gospodarstwa. W celu zasięgnięcia opinii, komornik w terminie 3 dni od zajęcia, występuje do izby rolniczej z wnioskiem o jej wydanie. Opinia powinna być wydana w terminie 14 dni. Do czasu jej wydania, komornik wstrzymuje się z dalszymi czynnościami egzekucyjnymi, a w razie uznania przez izbę rolniczą zajętych przedmiotów za niezbędne do prowadzenia gospodarstwa rolnego, komornik umorzy postępowanie w tym zakresie.

Czytaj też: Uprawnienia wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Ograniczenie ochrony przed egzekucją

Jak wynika z powyższego wyliczeniaPrzedmioty majatkowe rolnika 02, rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne zyskali silną ochronę przed egzekucją, ponieważ egzekucji nie można skierować praktycznie do żadnego składnika majątku ruchomego związanego z prowadzonym gospodarstwem rolnym. Egzekucja może odbywać się poprzez zajęcie rachunków bankowych dłużnika lub przysługujących mu wierzytelności.

Ochrona przewidziana ww. Rozporządzeniem nie znajduje jednak zastosowania w sytuacji równoczesnego skierowania egzekucji do wszystkich nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego prowadzonego przez dłużnika. Drugim wyjątkiem, kiedy ograniczenia egzekucji nie będą miały zastosowania, jest egzekucja alimentów, renty i należności powstałych w związku z pracą zarobkową wykonywaną w gospodarstwie rolnym dłużnika.

Podsumowanie

Przedstawione powyżej uregulowania stanowią kompromis między zasadą, że podstawowym celem postępowania egzekucyjnego jest przymusowe zaspokojenie należności wierzyciela, a potrzebą ochrony dłużnika poprzez zapewnienie mu minimum egzystencji i podstawowych warunków do dalszej pracy.

Naruszenia przez organy egzekucyjne przepisów określających przedmioty, z których egzekucja jest niedopuszczalna, zdarzają się rzadko. Należy natomiast pamiętać, iż w sytuacji gdy przeciwko rolnikowi nie jest prowadzona egzekucja ze wszystkich nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, a doszło do zajęcia przez komornika składnika majątkowego wymienionego w ww. Rozporządzeniu, służy mu instrument prawny pozwalający na wstrzymanie takich czynności, tj. rolnik może złożyć do właściwego sądu skargę na czynność komornika.

fot.Pixabay/Wikimedia

Opublikował:
Piotr Olewniczak - radca prawny
Author: Piotr Olewniczak - radca prawny
O Autorze
radca prawny – członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Świadczy pomoc prawną w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych. Poza wykształceniem prawniczym posiada wykształcenie rolnicze i prowadzi własne gospodarstwo rolne. Reprezentuje kancelarię Czarnocki Olewniczak Restrukturyzacja i Upadłość.
wiecej
Ostatnio opublikowane artykuły tego autora

swiatrolnika.info logo swiatrolnika.info

ZNAJDŹ NAS W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Dołącz do rolniczej społeczności Świata Rolnika

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.