Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Sebastian Wroniewski 2021-07-30 05:01:52

PROW – Krajowa Rada Izb Rolniczych proponuje poprawki do ustawy

PROW

22 lipca Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał zastrzeżenia w związku z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw z uwagi na przedłużenie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

PROW – jakie poprawki proponuje Zarząd rolniczy?

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zamieścił następujące poprawki do ustawy PROW:

1. Do art. 1 dotyczącego zmiany art. 29 ust. 1 poprzez dodanie pkt 31 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane - proponuje się zastąpić wielkość zbiorników „5 000 m2” na „10 000 m2”, o taką zmianę samorząd rolniczy wielokrotnie wnioskował.

2. Do art. 2 dotycząca zmiany ustawy z dnia 9 maja 1998 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie wprowadzenia możliwości wymiany i korespondencji prowadzonej pomiędzy Agencją a stroną postępowania czyli rolnikiem wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Agencji może być niekorzystny dla rolników; ponieważ przy obecnych łączach Internetu na terenach wiejskich, ustanowienie przepisów, że przesyłkę uważa się za doręczoną skutecznie mimo braku odczytania przez stronę w systemie teleinformatycznym spowoduje że rolnik może „przeoczyć” termin do odwołania się od decyzji ARiMR, albo np. nie odpowiedzieć na wezwanie do uzupełnienia dokumentów – co skutkować będzie brakiem dofinansowania, zwrotem środków etc. powodując kłopoty finansowe gospodarstwa. Argumentacja przytoczona w uzasadnieniu do zmiany ustawy, że zmiana spowoduje przyśpieszenie doręczeń korespondencji oraz obniżenie kosztów obsługi Agencji – dla samorządu rolniczego jest nie do zaakceptowania – dlatego też proponuje się wykreślenie ww. zaproponowanego art. 10aa.

3. Do art. 3 dotyczącego dodania po pkt 2a) w art. 3 pkt 2b) w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze - proponuje się zastąpić w przedstawionej zmianie wielkość zbiorników „5 000 m2” na „10 000 m2” oraz odpowiednio zmieć pkt 2a w tym zakresie.

4. Do art. 5 dotyczącego zmiany ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:”

Szczepan Wójcik: Unijni i krajowi politycy idą ramię ramię z lewackimi organizacjami antyhodowlanymi

PROW – ustawa niekorzystna dla rolników?

Oprócz propozycji zmian niektórych kwestii PROW PROW, KRIR ma poważne zastrzeżenia co do słuszności treści ustawy.

1. Do pkt 1 w zakresie dodania w art. 3 po pkt 13a pkt 13b w którym dodano nowe działanie w PROW 2014-2020 „zarządzanie ryzykiem” – samorząd rolniczy wielokrotnie wnioskował o wprowadzenie takiego działania w PROW w świetle słabo funkcjonujących ubezpieczeń do upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dofinansowaniem z budżetu państwa i rok rocznie zmniejszających się środków z budżetu państwa na ten cel, które już w sezonie wiosennym nie zabezpieczają zapotrzebowania rolników. Jednak niezrozumiała i nie do zaakceptowania jest informacja podana w uzasadnieniu do wprowadzenia tego działania, że obejmie ona tylko rolników hodujących drób od ryzyka wystąpienia salmonelli. Powstaje pytanie, a dlaczego nie hodowców świń od ryzyka wystąpienia np. ASF w dobie tak drastycznie ujemnej opłacalności produkcji trzody chlewnej - na takie uzasadnienie samorząd rolniczy nie wyraża zgody.

2. Do pkt 3 i 7 – samorząd rolniczy jest przeciwny, aby ustanawiać nowego beneficjenta PROW 2014-2020 tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. II Filar WPR tj. PROW powinien być przeznaczony dla rolników w celu poprawy konkurencyjności ich gospodarstw oraz na rozwój wsi, natomiast PGW Wody Polskie powinno korzystać ze środków budżetu państwa.

3. Do pkt 8) – samorząd rolniczy nie wyraża zgody na zapis zaproponowany w pkt 8) nadający nowe brzmienie ust. 2 art. 37a mającego na celu zwolnienie instytutów badawczych uczestniczącego w operacji w ramach PROW 2014-2020 z obowiązku złożenia zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie o przyznaniu pomocy w postaci weksla niezupełnego (in blanco) wraz z deklaracją wekslową. Rozumiejąc założenia przyświecające zmianie przepisu, samorząd rolniczy uważa, że każdy podmiot, co do zasady powinien być równy wobec prawa a zapis ten zdaniem samorządu nie zwiększy zaangażowania instytutów w realizację działań „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” itp., co zakładano. Powinny nastąpić zmiana zasad ocen instytutów o co Instytuty wielokrotnie wnioskowały i co w pełni popierała Krajowa Rada Izb Rolniczych.

krir.pl/fot.pixabay

Opublikował:
Sebastian Wroniewski
Author: Sebastian Wroniewski
O Autorze
Wychowany w małym mieście nieopodal Warszawy. Od dziecka pasjonat natury i rolnictwa. Po kilkuletniej przygodzie z dużym miastem powrócił w rodzinne strony, by oddać się pisaniu na bliskie mu tematy. W wolnych chwilach podróżuje po Polsce i świecie.
Ostatnio opublikowane artykuły tego autora

Polecane z kategorii Dopłaty

BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.