Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Grzegorz Tomczyk 2015-12-23 07:11:00

PROPOZYCJA DO USTAWY O SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ

PROPOZYCJA DO USTAWY O SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi - ICPPC uzasadnienia konieczności wprowadzenia ustawy o sprzedaży  bezpośredniej i ustawy o sprzedaży lokalnej.

Dotychczasowe rządy RP systematycznie sprowadzały i sprowadzają na margines znaczenie rolnictwa. A jeśli już się o nim mówi, to nie rozgranicza się rolnictwa tradycyjnego i wielkoprzemysłowego. Większość Polaków nie zdaje sobie sprawy, że to właśnie rolnictwo  wielkoprzemysłowe jest jedną z głównych przyczyn skażenia wód i gleb, wyniszczenia lasów i różnorodności biologicznej oraz różnych chorób współczesnego społeczeństwa. Podaje nam się  przykłady krajów, w których 3% społeczeństwa jest w stanie wyżywić pozostałą jego część, a  samo rolnictwo traktuje się jak gałąź przemysłu. Czy jest to właściwy kierunek?  Czy ideałem dla nas powinny być kilkusethektarowe monokultury upraw na farmach tak dużych, że  trzeba je oblatywać samolotem, używać monstrualnie wielkich maszyn, stosować ogromne ilości środków chemicznych, aby podtrzymywać zdolność gleby do jakiegokolwiek plonowania?  Zwolennicy tego gospodarowania nie mówią o skutkach takiego rolnictwa – utracie żyzności gleb,  ich erozji, nasyceniu gleb całą gamą nieobojętnych dla zdrowia substancji chemicznych i GMO, skażeniu wód, powietrza, zubożeniu różnorodności świata roślin i zwierząt. Ceną jest też utrata  niezależności żywnościowej, wzrost bezrobocia i problemów socjalnych oraz schorowane  społeczeństwo, które jest zmuszane do spożywania żywności szkodliwej dla zdrowia. 

KONIECZNE SĄ NATYCHMIASTOWE ZMIANY 
Jedynym ratunkiem jest tradycyjne i ekologiczne rolnictwo rodzinne, które wykorzystuje bogate  współzależności zachodzące w przyrodzie, umożliwiające produkcję bardzo dobrej jakościowo żywności. Współzależności, które czynią niepotrzebnym agresywną ingerencję syntetycznej chemii  czy GMO. U podstaw takiego rolnictwa leży z jednej strony wielowiekowe doświadczenie, a z  drugiej – najnowsza wiedza.  Liczne badania i raporty wskazują, że tradycyjne i ekologiczne rolnictwo nie tylko mogłoby wyżywić  wszystkich ludzi, ale jest wręcz najlepszym środkiem do osiągnięcia tego celu. 

Raport pt. "Międzynarodowa ocena wpływu nauk i technologii rolniczych na rozwój" (IAASTD,  International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development)  -przygotowany na zlecenie ONZ - to najbardziej wszechstronny dokument dotyczący rolnictwa na  Ziemi i stojących przed nim wyzwań. Udział w jego przygotowaniach na przestrzeni czterech lat  wzięło 400 naukowców z całego świata. W raporcie podkreślono, że bezpieczeństwo żywnościowe  teraz, jak i w przyszłości, jest w stanie zapewnić tylko zrównoważone, tradycyjne i ekologiczne rolnictwo.  

Zamiast powtarzać błędy krajów tzw. wysoko rozwiniętych, które doprowadziły do zdegradowania  gleb i wód, a także zniszczenia tradycyjnych wiejskich społeczności, należy wykorzystać  możliwości, jakie stwarza obecna struktura rolnictwa w Polsce. Wymaga to świadomej polityki  wspomagającej rolników produkujących żywność metodami tradycyjnymi i ekologicznymi w  zakresie małego przetwórstwa, zbytu i promocji takich produktów. Taka polityka jest bardzo realną  alternatywą dla bezrobocia, bowiem stwarzałoby się wciąż nowe, samodzielne miejsca pracy.   Dałoby to naszemu krajowi autentyczną niezależność ekonomiczną opartą na zdrowym środowisku  i urodzajnej ziemi, a nie na „chemii” i niemalże „fabrykach” szkodliwej dla zdrowia żywności. Jest  to również najtańszy i najskuteczniejszy sposób na polepszenie stanu zdrowia społeczeństwa.  Pozwoliłoby to też uratować walory krajobrazowe Polski, będące podstawą dla rozwoju  proekologicznej turystyki. Wszystko to przyczyniłoby się do zrównoważonego rozwoju naszej  Ojczyzny w oparciu o najbardziej trwały fundament, jakim jest zdrowe rolnictwo.  

Uprawa roli i hodowla zwierząt, a także ich przetwórstwo na tym oparte, od niepamiętnych czasów  odbywało się w gospodarstwie chłopa. Dopiero od niedawna przemysł zawłaszczył sobie prawo do  przetwarzania produktów żywnościowych dostosowując przepisy tak, aby rolnicy nie byli  konkurencją i nie mogli tego robić.  Produkowanie i przetwarzanie są naturalnym prawem rolnika, które mu się odebrało.  

Gospodarstwo to nie linia produkcyjna. To sposób życia, a rolnik ma niezwykle ważną misję  nakarmienia ludzi i ochrony naturalnego środowiska.  

Aby powstrzymać procesy, które prowadzą do bankructwa setki tysięcy małych i średnich  rodzinnych gospodarstw, należy w trybie przyśpieszonym wprowadzić regulacje pozwalające  małym i średnim gospodarstwom rodzinnym na sprzedaż bezpośrednią wyhodowanych i  przetworzonych przez siebie w domowych warunkach produktów bez konieczności spełniania  nieadekwatnych i niepotrzebnych wymogów weterynaryjnych i higieniczno-sanitarnych,  sporządzonych dla wielkich przedsiębiorstw przemysłowych. 

PROPOZYCJE DO USTAWY O SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ 
1. Sprzedaż bezpośrednia jako końcowe ogniwo produkcji i przetwarzania przez rolnika żywności  jest NATURALNYM PRAWEM, które przysługuje mu z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.  1a. Działalność polegająca na przetwarzaniu i sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzących z  własnej uprawy lub hodowli jest działalnością rolniczą. Sprzedaż bezpośrednia to sprzedaż przez  rolnika żywności, która sam wytworzył.  

2. Sprzedaży bezpośredniej dokonywać może rolnik i każdy członek jego rodziny. W ramach  sprzedaży bezpośredniej można sprzedawać produkty pochodzące z upraw i hodowli we własnym  gospodarstwie oraz również produkty przetworzone w gospodarstwie. 

2a) Mówiąc o produktach przetworzonych mówi się o produktach przetworzonych w sposób  naturalny i tradycyjny bez dodatków chemicznych, mało i nisko przetworzonych

2b) Gospodarz  może sprzedawać również przy wykorzystaniu tzw. skrzynki zaufania (bez jego lub domownika  stałej obecności)  

3. Sprzedaż bezpośrednia może być prowadzona: 

a) w miejscu zamieszkania sprzedającego lub kupującego, w tym również w przydomowym  sklepiku 

b) na wszystkich targowiskach/targach,  

c) na festynach, wystawach, dożynkach, zlotach, koncertach i innych publicznych wydarzeniach 

d) w handlu obwoźnym 

e) wysyłkowo, wykorzystując do tego np. przez internet  f) przy drogach stawiając prowizoryczne (nie trwałe) stoiska zbudowane np. z beli słomianych. 

4. Produkcja żywności do sprzedaży bezpośredniej może odbywać się w kuchni lub w odpowiednio  przystosowanych pomieszczeniach gospodarskich (wyposażenie podstawowe – bieżąca woda, zlew,  odzież robocza) 

4a) za jakość produktów odpowiada rolnik 

4b) na produkcie powinien być dokładny adres gospodarstwa/producenta  

4c) Rolnik zgłasza odpowiedniej instytucji (czy to sanepidu, czy weterynarii), że podejmuje  produkcję i przetwarzanie produktów, podając, w jakim zakresie, i przedkładając oświadczenie, że  ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wyprodukowanych produktów. 

5. Kwota 50 000 zł przychodu w ramach sprzedaży bezpośredniej na rok - to kwota, którą rolnik  może osiągać w ramach opłacanego podatku rolnego - wolna od podatku. Jest ona odpowiednia  dla małych i średnich gospodarstw rodzinnych. 

5a) w ramach sprzedaży bezpośredniej rolnik prowadzi małą/nieuciążliwą rachunkowość (np.  zapiski w zeszycie z ponumerowanymi stronami) dotyczącą zbiorów, stanu magazynowego,  sprzedaży, aby móc na tej podstawie złożyć na koniec roku (raz w roku) oświadczenie do urzędu  skarbowego o ewentualnym przekroczeniu kwoty wolnej od podatku. Od kwoty przychodu wyższej  niż 50 000 zł rolnik będzie zobowiązany zapłacić obowiązujący podatek. 

6. Konsument ma prawo odwiedzić gospodarstwo po wcześniejszym umówieniu się, aby poznać  lepiej gospodarzy i sposoby produkcji żywności na miejscu.  

7. Rolnik sam decyduje, jak daleko od miejsca zamieszkania chce sprzedawać swoje produkty - bez  limitu kilometrów/odległości od miejsca swojego gospodarstwa. 

8. Sprzedaż bezpośrednia może odbywać się regularnie, sezonowo lub okazjonalnie - w zależności  od rodzaju oraz wielkości produkcji i sprzedaży.

ICPPC/Fot.Internet


Polecane z kategorii Rolnictwo i uprawa
BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.