Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Marzena Deresz 08-03-2017 09:46:05

Projekt ustawy o Polskim Instytucie Żywności

Projekt ustawy o Polskim Instytucie Żywności

Do konsultacji społecznych został skierowany poselski projekt ustawy o Polskim Instytucie Żywności. Połączenie 10 instytutów badawczych w jeden Polski Instytut Żywności pomoże w szybkim i bezproblemowym załatwieniu spraw administracyjnych przez przedsiębiorców.

Dotyczy on  reorganizacji systemu związanego z ochroną bezpieczeństwa żywności i pasz poprzez połączenie 10 jednostek: Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Morskiego Instytutu Rybackiego, Państwowego Instytutu Weterynaryjnego, Instytutu Żywności i Żywienia, Instytutu Ochrony Roślin, Instytutu Zootechniki, Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, Instytutu Ogrodnictwa i utworzenie Polskiego Instytutu Żywności.  Bezpośredni nadzór pod działalnością Instytutu, którego siedziba mieściłaby się w Puławach sprawowałby Prezes Rady Ministrów.

Jak podkreślają autorzy projektu ustawy, posłowie Klubu Kukiz’15, połączenie tych jednostek i powierzenie ich zadań i kompetencji Polskiemu Instytutowi Żywności na ma celu utworzenie w polskim systemie jednostki na kształt Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (European Food Safety Authority) będącego agencją Unii Europejskiej ustanowioną na mocy rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r.

Ich zdaniem reorganizacja systemu związanego z ochroną bezpieczeństwa żywności i pasz oraz ochroną interesów konsumenta jest środkiem gwarantującym zastosowanie wszechstronnego i zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa żywności oraz pozwala na uwzględnienie wszystkich aspektów z tym związanych.

Projektodawca, poprzez utworzenie Polskiego Instytutu Żywności, dopatruje się możliwości zagwarantowania zastosowania wszechstronnego i zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa żywności oraz uwzględnienia wszystkich aspektów z tym związanych. Przyjęta w niniejszym projekcie forma i struktura organizacyjna Instytutu, a także sposób określenia jego działania i kompetencji zapewnia zaufanie do bazy naukowej prawa żywnościowego, a związane z przedmiotem działalności Instytutu zagrożeni,a będą oceniane w niezależny, obiektywny, przejrzysty, jednolity i spójny sposób na podstawie dostępnych informacji i danych naukowych. Ponadto, kryteria stawiane osobom, które tworzyć mają organy Instytutu, pozwolą na osiągnięcie wysokiego poziomu bezpieczeństwa żywności i ochrony zdrowia w kraju. Wskazać należy, że zagadnienia naukowe i techniczne związane z bezpieczeństwem żywności są coraz bardziej ważne i złożone, dlatego też konieczne jest wzmocnienie obecnego systemu wsparcia naukowego i technicznego, który będzie w stanie odpowiadać na wrastające wymagania wobec niego.

Instytut, w zamyśle projektowanej ustawy, ma podjąć się roli niezależnego naukowego punktu odniesienia w ocenie ryzyka m. in w celu zapewnienia dobrego funkcjonowania rynku. Ponadto, Instytut ma pełnić rolę niezależnego naukowego źródła porad, informacji i informowania o ryzyku w celu polepszenia zaufania konsumenta. Jednostka ta ma jednocześnie zapewnić wszechstronne, niezależne i naukowe spojrzenie na bezpieczeństwo i inne aspekty całych łańcuchów zaopatrzenia w żywność i pasze. Przy tym, Polski Instytut Żywności poprzez swoje organy ma również rozwijać i utrzymywać kontakty z właściwymi organami pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, właściwymi organami Unii Europejskiej oraz Inspekcją Żywności. W przedmiocie tego zadania zauważyć należy, że scalenie wymienionych już wyżej instytutów w jeden podmiot zdecydowanie ułatwi i usprawni kontakty i relacje z analogicznymi instytucjami innych państw i organizacji.

Zgodnie z art. 31 projektu ustawy, ma ona wejść w życie 1 stycznia 2019 r., a więc po niemal 2- letnim vacatio legis. Czas pomiędzy wejściem ustawy w życie, a jej ogłoszeniem jest na tyle długi, by w sposób spokojny i zorganizowany dokonane zostało przekazanie kompetencji likwidowanych podmiotów na rzecz nowo powstałego Instytutu Żywności. Długie vacatio legis ma także zapobiec dezinformacji wśród Obywateli, którzy będą mieli do dyspozycji wystarczająco długi okres do przyzwyczajenia się do zmian.

Zdaniem posłów Kukiz’15 ustawa przyniesie pozytywne skutki finansowe dla budżetu państwa, zapewniając oszczędności rzędu co najmniej 9 milionów złotych rocznie. Dokonanie rzetelnej kalkulacji redukcji kosztów będzie możliwe po przeprowadzeniu audytu wewnętrznego przez nowe kierownictwo połączonych podmiotów. Oszczędności będą możliwe głównie dzięki konsolidacji puli etatów dyrektorskich oraz obsługi kadrowo-finansowej.

Ustawa wpłynie też  pozytywnie na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. Połączenie 10 instytutów badawczych w jeden Polski Instytut Żywności pomoże w szybkim i bezproblemowym załatwieniu spraw administracyjnych przez przedsiębiorców, którzy mają obowiązki wobec istniejących instytutów. Zwiększy się także przejrzystość i ustaną wątpliwości dotyczącego właściwości przedmiotowej w sprawach przejętych przez nowo utworzony Instytut.

Projekt ustawy jest wynikiem zgłaszanych postulatów społecznych. Istniało duże zapotrzebowanie społeczne na połączenie Instytutów i przekazanie ich dotychczasowych kompetencji jednemu podmiotowi. Wywoła on pozytywne skutki społeczne, wpływając na zmniejszenie biurokracji, kosztów operacyjnych, a także na zwiększenie przejrzystości funkcjonowania administracji publicznej. Stworzenie Polskiego Instytutu Żywności w miejsce dziesięciu innych będzie korzystne dla przedsiębiorców, konsumentów, a także dla budżetu państwa- informują posłowie Kukiz 15

Maks Weber/ pixabay.com

Opublikował:
Author: Marzena Deresz
O Autorze
Ostatnio opublikowane artykuły tego autora

Polecane z kategorii Prawo
BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.