Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Świat Rolnika 2014-06-02 08:14:25

Program rolnośrodowiskowy krok po kroku w pigułce.

Program rolnośrodowiskowy krok po kroku w pigułce.

 

Program rolnośrodowiskowy krok po kroku w pigułce.

Rolnik, który zamierza przystąpić do programu rolnośrodowiskowego Natura 2000, powinien wykonać następujące działania:

krok pierwszy

Informacja na temat lokalizacji gospodarstwa

Co powinienem uzyskać rolnik?

Informację, czy gospodarstwo jest położone na obszarze Natura 2000.

Gdzie można uzyskać informację o położeniu?

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Ośrodek Doradztwa Rolniczego,Przyrodnicze Organizacje Pozarządowe, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Do czego posłuży informacja nt. lokalizacji gospodarstwa?

Do wybrania pakietu z programu rolnośrodowiskowego.

Kto może pomóc?

Doradca rolnośrodowiskowy, ekspert ornitolog lub botanik, pracownik ARiMR.

krok drugi

Przygotowanie potrzebnej dokumentacji

Jakie dokumenty są potrzebne, by złożyć wniosek?

Plan działalności rolnośrodowiskowej wykonany przy udziale doradcy rolnośrodowiskowego. Przy pakietach 4 i/lub 5 ekspertyza przyrodnicza będąca załącznikiem do planu działalności rolnośrodowiskowej wykonana przez eksperta botanika lub ornitologa.

Czym jest plan działalności rolnośrodowiskowej?

Plan działalności rolnośrodowiskowej zawiera informacje nt .rolnika, gospodarstwa oraz planu działań, jakie mają być

wykonywane w gospodarstwie w okresie 5 lat uczestnictwa w programie rolnośrodowiskowym, zgodnie z wymaganiami programu, w tym zgodnie z wymaganiami wybranego wcześniej pakietu (pakietów). Wykonuje go doradca rolnośrodowiskowy.

Jak zdobyć plan działalności rolnośrodowiskowej?

Należy zgłosić się do najbliższego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, do Izby Rolniczej lub do firmy prywatnej świadczącej usługi z zakresu doradztwa rolniczego.

Czym jest dokumentacja przyrodnicza?

Dokumentacja przyrodnicza jest opisem występowania gatunków oraz siedlisk przyrodniczych na terenie działek zgłoszonych do programu rolnośrodowiskowego. Jest wykonywana na rok przed złożeniem wniosku o płatność i jest częścią planu działalności rolnośrodowiskowej.

Jak zdobyć dokumentację przyrodniczą?

Należy skontaktować się z ekspertem przyrodnikiem odpowiedniej profesji (botanikiem i/lub ornitologiem), zlecając mu badania i wykonanie dokumentacji. Na stronie internetowej Centrum Doradztwa Rolniczego znajduje się lista ekspertów wraz z kontaktami do nich. Wykonanie dokumentacji jest odpłatne. Zwrot kosztów za jej opracowanie rolnik otrzymuje wraz z wypłatą pierwszej płatności rolnośrodowiskowej.

Czym jest zaświadczenie o zgodności z planem ochrony lub planem zarządzania obszaru, na którym znajduje się gospodarstwo?

Rolnicy biorący udział w programie rolnośrodowiskowym, których działki znajdują się na terenie obszaru Natura 2000, Parku Narodowego lub innego obszaru chronionego muszą uzyskać potwierdzenie, że wskazania zawarte w planie działalności rolnośrodowiskowej nie są sprzeczne z planem lub celami ochrony danego obszaru. Zaświadczenie to jest załącznikiem do wniosku.

Gdzie uzyskać takie zaświadczenie?

U sprawującego nadzór nad obszarem Natura 2000.Jest to najczęściej Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska lub Dyrektor Parku Narodowego.

Oprócz obowiązkowych dokumentów są wymagania wzajemnej zgodności, które podzielone na 3 obszary: ochrona środowiska, identyfikacja i rejestracjazwierząt i zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt i zdrowotność

roślin.

Przestrzeganie wymagań nałożonych na rolnikówjest podstawowym warunkiem otrzymania dopłatobszarowych, a także dopłat w ramach płatnościrolnośrodowiskowych. Nieznajomość obowiązującego prawa nie zwalnia z odpowiedzialności za jegonieprzestrzeganie. Jeżeli w gospodarstwie zostaniestwierdzone złamanie zasad wzajemnej zgodności orazwymogów programu, rolnikowi mogą grozić sankcjefinansowe.

Od roku 2014 nie ma możliwości rozpoczęcia realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego w zakresie Pakietu 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone oraz Wariantu 4.1 Ochrona siedlisk lęgowych ptaków, realizowanego w ramach Pakietu 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000.

Nadal możliwa jest jednak kontynuacja zobowiązań podjętych w poprzednich latach w ramach Pakietu 3 oraz wariantu 4.1

Zmienione zostały zasady przyznawania płatności do danego gruntu - dla zobowiązań rozpoczynających się od 15 marca 2014 r. możliwe jest przyznanie płatności z tytułu realizacji tylko jednego pakietu lub wariantu.

Od 2014 r. wprowadzono mechanizm degresywności oraz limity powierzchniowe dla rolników rozpoczynających realizację programu rolnośrodowiskowego.

W przypadku Pakietu 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000, Pakietu 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000 oraz Pakietu 8. Ochrona gleb i wód, płatność jest przyznawana w wysokości:

100 proc. stawki płatności - za powierzchnię od 0,1 ha do 10 ha;

50 proc. stawki płatności - za powierzchnię powyżej 10 ha do maksymalnie 20 ha.

W przypadku Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne płatność jest przyznawana w wysokości:

- w przypadku wariantu 2.1 i 2.2:

100 proc. stawki płatności - za powierzchnię od 0,1 ha do 20 ha;

50 proc. stawki płatności - za powierzchnię powyżej 20 ha do maksymalnie 30 ha.

- w przypadku wariantów 2.5 i 2.6:

100 proc. stawki płatności - za powierzchnię od 0,1 ha do 15 ha;

50 proc. stawki płatności - za powierzchnię powyżej 15 ha do maksymalnie 30 ha.

Dodatkowo, w przypadku zobowiązań rolnośrodowiskowych podjętych od 15 marca 2014 r., płatność rolnośrodowiskowa może zostać przyznana maksymalnie do poniżej wskazanych limitów powierzchniowych dla wskazanych wariantów/pakietów:

- 30 ha - w przypadku realizacji zobowiązania w zakresie wariantu 2.1, 2.2, 2.5, 2.6  Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne;

- 20 ha - w przypadku realizacji zobowiązania w zakresie Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone, Pakietu 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000, Pakietu 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000 (z wyłączeniem wariantów 4.10 i 5.10), wariantów 6.1, 6.2 oraz 6.4 Pakietu 6 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin oraz wariantów  Pakietu 8. Ochrona gleb i wód;

źródło:www.eurofarmer.pl


Polecane z kategorii pusta
BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.