wtorek
| 23 lipca 2019

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Ma ona pozwolić na możliwość powszechniejszego ubezpieczania się rolników.

Nowelizowana ustawa z dnia 7 lipca 2015 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich reguluje m.in. kwestie stosowania dopłat z budżetu państwa do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych w rolnictwie (huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne), a także zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia upraw.

W obecnym stanie prawnym odszkodowanie za szkody spowodowane każdym z powyższych zdarzeń losowych, może być pomniejszone o nie więcej niż 10 procent wartości tych szkód. Uchwalona ustawa zmienia dotychczasowe regulacje dotyczące sposobu wypłaty odszkodowania w przypadku jednego z ryzyk - ryzyka wystąpienia szkody z powodu suszy, polegającego na wprowadzeniu tzw. franszyzy redukcyjnej, czyli możliwości zmniejszenia odszkodowania o 20 procent, 25 procent albo 30 procent sumy ubezpieczenia. Tym samym producent rolny będzie mógł sam zdecydować, jaki poziom strat w uprawach przyjmie jako swoje ryzyko i z tego tytułu nie otrzyma od zakładu ubezpieczenia, z którym zawarł umowę ubezpieczenia, odszkodowania. W ustawie ustawodawca przyjął, że przeniesienie części ryzyka na producenta rolnego pozwoli zakładom ubezpieczeń na oferowanie rolnikom ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka wystąpienia suszy w szerszym zakresie, a ponadto pozwoli na obniżenie składki ubezpieczeniowej. W efekcie ustawa ma przyczynić się do zwiększenia powierzchni upraw rolnych objętych ochroną ubezpieczeniową.

W przypadku wystąpienia szkód spowodowanych innymi zdarzeniami losowymi niż susza, do umów ubezpieczenia zastosowanie znajdą przepisy dotychczasowe, czyli pomniejszenie nie będzie mogło wynosić więcej niż 10 procent wartości szkody.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, natomiast mechanizm pomniejszania sumy ubezpieczenia wprowadzony ustawą będzie stosowany od dnia notyfikowania Rzeczypospolitej Polskiej pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności ze wspólnym rynkiem zmienionego programu pomocy dotyczącego dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz częściowego dofinansowania odszkodowań wypłacanych producentom rolnym w związku z suszą.

Prezydent RP/Fot. Pixabay.com


Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.