Logo Świat Rolnika


Prawo

ARiMR sprawdzi czy słusznie bierzesz dopłatę

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie kontrolować czy rolnicy słusznie pobierają płatności obszarowe.

Stosownie do art. 8 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, płatności obszarowe (jednolita płatność obszarowa, płatność za zazielenienie, płatność dla młodych rolników, płatność dodatkowa i płatności związane do powierzchni upraw) są przyznawane do powierzchni działki rolnej położonej na gruntach będących kwalifikującymi się hektarami w rozumieniu art. 32 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 oraz będącej w posiadaniu rolnika w dniu 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tych płatności.

Kwestia posiadania została uregulowana wart. 18 ust. 1 przywołanej ustawy. Zgodnie z tym przepisem w przypadku gdy działka rolna, do której rolnik ubiega się o przyznanie płatności, stanowi przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, płatności bezpośrednie przysługują posiadaczowi zależnemu (tj. faktycznemu użytkownikowi). Dodatkowo, w przypadku działki rolnej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przysługuje rolnikowi, który, na dzień 31 maja danego roku, ma do tej działki tytuł prawny.

Rolnik, składając wniosek o przyznanie płatności w części Oświadczenia i Zobowiązania oświadcza, że "działki rolne wnioskowane do płatności są/będą/były w moim posiadaniu w dniu 31 maja 2018r.".

Każda sprawa o przyznanie płatności bezpośrednich jest rozstrzygana indywidualnie, a organem właściwym jest, zgodnie z art. 5 w/w ustawy, kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W celu sprawdzenia poprawności danych oraz wyeliminowania nieprawidłowości, ARiMR, w toku prowadzonego postępowania (kontrole administracyjne uzupełnione kontrolami krzyżowymi oraz kontrolami na miejscu), weryfikuje czy dany rolnik spełnia warunki do otrzymania płatności.

M.O./krir.pl/Fot. David Wright/CC-BY 2.0/flickr.com

Hodowla i uprawy

Od jakiegoś czasu coraz częściej usłyszeć można o rolnikach, którzy mają problemy z sąsiadami, kt&oacu...

Fundacja Viva!, Otwarte Klatki, Mondo Cane i inni będą dziś zdzierać gardła przed Sejmem RP, próbując pr...

Jan Krzysztof Ardanowski zapowiedział wycofanie z projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt zapisu dotyczące...

W związku z burzą, która w nocy z 23 na 24 września przeszła w okolicach Siedlec, zniszczonych zostało wi...

Marszałek Terlecki opowiedział się za zakazem, mimo tego, że wcześniej z ust kilku prominentnych politykó...

Młody rolnik z województwa łódzkiego uczcił pamięć Powstańców Warszawskich i wyciął na p...

Może ktoś zarzucać, że Kowalski zapłaci, a rolnicy dostaną rekompensaty. Skarb Państwa będzie chciał to odzy...

140 tysięcy zwierząt znajdowało się w zakażonej ASFem największej rumuńskiej, a w drugiej Europie hodowli świ...

Katastrofa hydrologiczna, jaka w tym roku dotyka rolników z większości państw członkowskich Unii Europejsk...

To zakrawa na absurd. Doskonale prosperująca branża drobiarska stała się celem ataków aktywistów ek...

Niemal cała wieś Dawidy, mieszkańcy sąsiednich miejscowości oraz przedstawiciele Unii Warzywno-Ziemniaczanej zab...

Podejmujemy działania, które sprawią, że ta dramatycznie niska cena wynosząca 10, 12, 15 groszy za kilogra...

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.